วิธีโอนย้ายข้อมูลจากกล้องเข้าคอมพิวเตอร์

USB cable

ประโยชน์ของการโอนย้ายไฟล์ออกจากกล้อง

หลายๆ คน หลังจากถ่ายภาพได้แล้ว มักก็จะมีการโอนย้ายข้อมูลจากกล้องเข้าสู่คอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายข้อมูลออกจากหน่วยความจำหรือเมมโมรี่  ทั้งนี้จะได้มีพื้นที่เหลือในการถ่ายรูปครั้งต่อไป  แต่บางคนอาจต้องการโอนข้อมูลเพื่อนำใช้สำหรับการพิมพ์ หรือทำเป็น Photo Gallery ไว้ดูบนโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ 

วิธีโอนย้ายข้อมูลเข้าคอมฯ มี 2 วิธี

  • เชื่อมต่อผ่านสาย USB จากกล้องเข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยตรง
    ซึ่งโดยปกติแล้ว เวลาซื้อกล้องดิจิตอล เราจะได้สาย USB หนึ่งเส้น เราสามารถต่อสายด้านหนึ่งจากตัวกล้องเอง และเชื่อมต่อสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ได้ทันที หลังการเชื่อมต่อ เราจะมองเห็น เป็นอีกไดรซ์หนึ่งของคอมพิวเตอร์ แค่เรา เลือกไฟล์และสั่ง copy (Ctrl+C) มา และสั่งวาง (Ctrl+V) แค่นี้ รูปจากกล้องก็จะถูกสำเนามาไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วครับ
  • เชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ อ่านการ์ดหน่วยความจำ (Card Reader) หรือคอมพิวเตอร์โดยตรง
    คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ มักจะมีช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำมาพร้อมให้แล้ว ถ้าไม่มีก็สามารถหาซื้อ card reader สำหรับเชื่อมต่อกับคอมฯ ได้โดยตรง ราคาก็หลักร้อยบาทเท่านั้น และเช่นเดียวกับการใช้งานผ่านสาย USB แค่เพียงเราเลือกรูปภาพ และสั่งทำสำเนามาเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของเรา

นอกจากนี้การโอนไฟล์ข้อมูลจากกล้องไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม เราจำเป็นจะต้องระวัง เนื่องจากตัวกล้องและคอมพิวเตอร์มีไฟเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจเกิดกระแสไฟลัดวงจรหรือช๊อตได้ง่ายๆ

ข้อควรระวังระหว่างการโอนย้ายข้อมูล

  • ระหว่างเสียบหรือถอดการ์ดหน่วยความจำจากกล้อง ควรปิดสวิทช์ Power Off ของกล้องก่อนเสมอ
  • ระหว่างการเชื่อมกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ ในส่วนของกล้อง แนะนำให้ปิด Power Off ก่อน หลังจากต่อแล้ว จึงค่อย Power on

ปัจจุบัน มีกล้องดิจิตอลบางรุ่นที่สามารถถ่ายภาพแล้วสามารถโอนย้ายกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องโอนผ่านสาย USB แบบเก่า  หรือเราอาจจะใช้หน่วยความจำที่รองรับการโอนย้ายไฟล์แบบ Wi-Fi ได้เช่นกัน  ตัวอย่างเช่นยี่ห้อ Eye-Fi เป็นต้น