ปรับเปลี่ยนการแสดงผลวันที่ เวลา บน mac

แสดงผลวันเวลาในรูปแบบไทยๆ 

การตั้งค่าการแสดงผลในส่วนของ วันที่ เวลา จะมีผลกับโปรแกรมและการใช้งานคำสั่ง Date Time ในโปรแกรมอื่นๆ ด้วย ดังนั้น ถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของ วันที่ เวลา เราสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยตรง ซึ่ง แน่นอน จุดรวมคำสั่งในการปรับแต่งค่าของ mac จะอยู่ที่เมนู System Preferences เหมือนเดิม ถ้าเปรียบเทียบกับ Windows ก็จะหมายถึงคำสั่ง Control panel นั่นเอง

การเปลี่ยนในส่วนของวันที่ สามารถเลือกแสดงเป็นแบบ พศ หรือ คศ ได้ ส่วนเวลา ก็สามารถแสดงในรูปแบบ 24 ชั่วโมงได้ด้วยเช่นกัน

วิธีการเข้าถึงการปรับการแสดงผลวันที่ เวลา

language region mac

 1. คลิกเข้าหน้าต่าง System Preferences
 2. คลิกเข้าหัวข้อ Language & Region
 3. หน้าต่างด้านขวามือ ในช่อง Region: คลิกเลือกประเทศ ไทย หรือ Thailand
 4. บรรทัดถัดมา ให้คลิกเลือก แสดงวันแรกของสัปดาห์ เช่น Sunday เป็นต้น
 5. บรรทัดถัดมา ให้คลิกเลือกรูปแบบปี เช่น พศ หรือ คศ เป็นต้น
 6. Time Format จะให้แสดง 24 ชั่วโมงหรือไม่
 7. คลิกปุ่ม Advanced
 8. คลิกแท็บ Date ด้านบน
 9. จะพบหน้าต่างแสดงวันที่
 10. คลิก Delete เพื่อลบรูปแบบเก่า
 11. คลิกจากวันที่จากด้้านล่าง มาวางที่บรรด้านบน  (อาจเลือกเป็น วันที่ เดือน ปี)
 12. คลิกปุ่ม OK เมื่อตั้งค่าเสร็จ

สำหรับการตั้่งค่ารูปแบบของเวลา สามารถคลิกแท็ป  Time แทน Date (แทนคำสั่งที่ 8) จากนั้นก็ปรับรูปแบบการแสดงผลเวลาได้ตามตองการ