สั่งพิมพ์ด้วยเสียงบนคอมฯ

Dictate icon

หลายคนอาจเคยใช้บางแอป สำหรับการสั่งพิมพ์ด้วยเสียงผ่าน Google บนสมาร์ทโฟนกันมาบ้างแล้ว ซึ่งปกติ Google จะรองรับการใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนถ้าใช้งานบนคอมพิวเตอร์ เราก็สามารถสั่งการด้วยเสียงได้เช่นกัน ผ่านโปรแกรม Microsoft Office เพียงแค่ใช้ความสามารถของ Microsoft Speech Service ใครยังไม่เคยลอง รับรองสนุกดีครับ

Dictate คืออะไร

คำสั่งหนึ่งที่อยู่ในโปรแกรม Microsoft Office 365 เป็นคำสั่งที่ใช้ความสามารถของ Microsoft Speech ใช้สำหรับการพูดสั่งงานให้คอมพิวเตอร์พิมพ์ออกมาเป็นตัวอักษร รองรับการใช้งานภาษาอังกฤษ และที่น่าสนใจคือ รองรับการใช้งานภาษาไทยได้เช่นกัน

วิธีการใช้งานคำสั่ง Dictate

  1. ทดสอบโดยเปิดโปรแกรม Microsoft Word
  2. คลิกไอคอน Dictate บน Toolbar ด้านบน (ถ้าไม่พบ แนะนำให้อัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด)
  3. จะพบหน้าต่างเล็ก มีรูปไมโครโฟน
  4. ให้คลิกและรอข้อความ “Listening”
  5. จากนั้นพูดคำที่ต้องการ (สามารถพูดเป็นประโยคได้)
  6. กรณีต้องการสลับภาษา สามารถคลิกไอคอน Settings (รูปฟันเฟือง)
  7. เลือก Spoken language (ภาษาที่ใช้พูด)
  8. จากนั้นเลือกภาษาที่ต้องการ

เปลี่ยนภาษาที่ใช้พูดบน Dictate

จากการทดสอบคำสั่ง Dictate สามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งภาษาไทย (ได้ดี) รวมทั้งภาษาอังกฤษ (ขึ้นกับสำเนียงในการพูด) ทำให้สะดวกในการพิมพ์ได้มากขึ้น เพราะถ้าพูดภาษาไทยแล้ว ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีปัญหา

คำสั่ง Ditctate ยังรองรับการใช้งานบน Microsoft Outlook และ Microsoft PowerPoint อีกด้วย