ยกเลิกการแสดงหมายเลขหน้า หน้าแรกของ Word

different-first-page-word

ทิปการใช้งาน Microsoft Word ตอน หมายเลขหน้า

การทำงานกับเอกสาร Microsoft Word สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องธรรมดา แต่อาจไม่ธรรมดาสำหรับใครอีกหลายคน นั่นคือ การใส่หมายเลขหน้าบนเอกสาร แน่นอน การใส่หมายเลขหน้าบนเอกสาร ย่อมมีผลดีอย่างแน่นอน โดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบและแก้ไขในภายหลัง จะได้ทราบว่าข้อความนั้นอยู่หน้าอะไร แต่เวลาการนำเสนอเพื่อส่งอาจารย์ หรือส่งหัวข้อ หมายเลขหน้าก็อาจทำให้ความสวยงามลดลง โดยเฉพาะถ้ามีการแสดงบนหน้าแรก

จะทำอย่างไรให้ Microsoft Word แสดงหมายเลขหน้าเรียงลำดับไปตั้งแต่ 1,2,3.. ไปจนจบหน้า แต่ขอยกเว้น หน้า 1 ไม่ต้องแสดงหมายเลข

วิธียกเลิกการแสดงหมายเลขหน้า หน้าแรกของ Microsoft Word

different first page

  1. เปิดโปรแกรมและเอกสารที่ต้องการแก้ไขบน Microsoft Word
  2. ถ้ายังไม่ได้ใส่หมายเลขหน้าของเอกสาร ให้ใส่ก่อน (จะพบหมายเลข 1,2,3.. แสดงเรียงลำดับต่อเนื่องไป)
  3. ดับเบิลคลิกบนพื้นที่ส่วนหัวของเอกสาร (เพื่อเรียกคำสั่ง Header & Footer Tools)
  4. จากนั้นคลิกเลือกหัวข้อ Different First Page ให้มีเครื่องหมายถูกนำหน้า
  5. เสร็จแล้วครับ จะพบว่า ไม่มีหมายเลข 1 แสดงให้เห็นในหน้าแรก แต่แสดงหมายเลข 2 ในหน้าถัดไป

บทความนี้ทดสอบจาก Microsoft Word 2010