ยกเลิกการแสดงหมายเลขหน้า หน้าแรกของ Word

ทิปการใช้งาน Microsoft Word ตอน หมายเลขหน้า

การทำงานกับเอกสาร Microsoft Word สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องธรรมดา แต่อาจไม่ธรรมดาสำหรับใครอีกหลายคน นั่นคือ การใส่หมายเลขหน้าบนเอกสาร แน่นอน การใส่หมายเลขหน้าบนเอกสาร ย่อมมีผลดีอย่างแน่นอน โดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบและแก้ไขในภายหลัง จะได้ทราบว่าข้อความนั้นอยู่หน้าอะไร แต่เวลาการนำเสนอเพื่อส่งอาจารย์ หรือส่งหัวข้อ หมายเลขหน้าก็อาจทำให้ความสวยงามลดลง โดยเฉพาะถ้ามีการแสดงบนหน้าแรก

จะทำอย่างไรให้ Microsoft Word แสดงหมายเลขหน้าเรียงลำดับไปตั้งแต่ 1,2,3.. ไปจนจบหน้า แต่ขอยกเว้น หน้า 1 ไม่ต้องแสดงหมายเลข

วิธียกเลิกการแสดงหมายเลขหน้า หน้าแรกของ Microsoft Word

different first page

  1. เปิดโปรแกรมและเอกสารที่ต้องการแก้ไขบน Microsoft Word
  2. ถ้ายังไม่ได้ใส่หมายเลขหน้าของเอกสาร ให้ใส่ก่อน (จะพบหมายเลข 1,2,3.. แสดงเรียงลำดับต่อเนื่องไป)
  3. ดับเบิลคลิกบนพื้นที่ส่วนหัวของเอกสาร (เพื่อเรียกคำสั่ง Header & Footer Tools)
  4. จากนั้นคลิกเลือกหัวข้อ Different First Page ให้มีเครื่องหมายถูกนำหน้า
  5. เสร็จแล้วครับ จะพบว่า ไม่มีหมายเลข 1 แสดงให้เห็นในหน้าแรก แต่แสดงหมายเลข 2 ในหน้าถัดไป

บทความนี้ทดสอบจาก Microsoft Word 2010

Avatar

Mr. ONE - Admin

ทำงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ชอบเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ ชอบขีดๆ เขียนๆ โดยเฉพาะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มีประสบการณ์การเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ เขียนแบบเรียนระบบสารสนเทศทางด้านโรงแรม