เลนส์และทางยาวโฟกัสของกล้องแต่ละประเภท

Digital Camera Lens

เลนส์กล้อง ต้องรู้จัก

เนื่องจากกล้องดิจิตอลคอมแพค ไม่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ ดังนั้น การเลือกซื้อกล้อง จึงจำเป็นจะต้องศึกษาเกี่ยวกับเลนส์ให้ดีเสียก่อน เพราะจะมีผลกับการถ่ายภาพของเรามาก เพราะแม้แต่กล้องดิจิตอล SLR ก็เหมือนกัน ยังมีเรื่องของเลนส์ที่แตกต่างกันที่เราต้องศึกษาให้ดีก่อนเลือกซื้ออีกด้วย

แล้วคุณหละรู้จักเรื่องนี้แล้วหรือยัง

ความยาวโฟกัส (Focal Length)

ความยาวโฟกัสเป็นตัวบ่งบอกคุณลักษณะของเลนส์ และเรามักเรียกเลนส์แต่ละตัวตามความยาวของโฟกัส ตัวอย่างเช่น เลนส์ 85 มม. เลนส์ 135 มม. หรือ เลนส์ 180 มม. เป็นต้น

  • เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสต่างกันจะให้มุมรับภาพหรือองศาการรับภาพไม่เท่ากัน
  • เลนส์ที่มีขนาดทางยาวโฟกัสสั้น องศารับภาพจะมีมาก
  • เลนส์ที่มีขนาดทางยาวโฟกัสมาก มีองศารับภาพน้อยลง

เรื่องของเลนส์กล้อง  (Digital Camera Lens)

เลนส์มาตราฐาน หมายถึง เลนส์ที่มีมุมรับภาพใกล้เคียงกับสายตาของคนเรา จะมีทางยาวโฟกัสอยู่ที่ 35-70 มิลลิเมตร ซึ่งจะมีผลดีคือ ภาพที่ได้จะไม่มีความผิดเพี้ยน หรือมีก็น้อยมาก เหมาะสำหรับการถ่ายภาพทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม หลายๆ คนก็ยังต้องการภาพที่มีความแตกต่างจากปกติเช่นเดียวกัน

เลนส์มุมกว้างคืออะไร

เลนส์มุมกว้าง เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Wide Angle Lens เป็นเลนส์ที่มีมุมรับภาพกว้างกว่าที่ตาคนเราเห็น ซึ่งจะมีค่าทางยาวโฟกัสน้อยกว่า 35 มิลลิเมตร ซึ่งถือว่าทางยาวโฟกัสที่สั้น ผลที่ได้ จะได้ภาพที่มีมุมกว่างมากขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับการถ่ายภาพวิวโดยเฉพาะ

เลนส์มุมแคบคืออะไร

เลนส์มุมแคบ หรือเรียกว่า เลนส์เทเล (Telephoto Lens) เป็นเลนส์ที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพไกล เรียกง่ายๆ ว่า การซูมภาพนั่นเอง ซึ่งทางยาวโฟกัสจะมากกว่า 70 มิลลิเมตร  ผลที่ได้ จะรับภาพได้มุมแคบ แต่ซูมภาพได้มากขึ้น

ทิปเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องซูม

ผู้ขายหรือคนขายกล้องทั่วไป มักแนะนำให้เรื่องของการซูมภาพ แทนการแนะนำเรื่องทางยาวโฟกัส แทน เช่น กล้องตัวนี้ สามารถซูมภาพได้ 5 เท่า หรือ 10 เท่า เป็นต้น

นอกจากประเภทของเลนส์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีเลนส์ที่มีชื่อเรียกต่างๆ แต่ละชื่อจะทำให้เราสามารถเข้าใจในประสิทธิภาพได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วย

  • เลนส์ตาปลา (Fisheye Lens) สำหรับถ่ายภาพที่มีลักษณะเหมือนตาปลา หรือมีมุมมองถึง 180 องศา
  • เลนส์มาโคร (Macro Lens) สำหรับถ่ายภาพระยะใกล้
  • เลนส์ซูม (Zoom Lens) หรือ Tele Lens สำหรับถ่ายภาพระยะไลก