Plugins WP แสดงหัวข้อ

wordpress logo

Plugins WordPress ตัวไหนที่จำเป็น

สำหรับบทความที่ผ่านมา ได้พูดถึงการนำ Plugins มาใช้งานหลายตัวแล้ว แต่สำหรับคราวนี้ เพิ่งไปพบอีกหนึ่ง Plugins ที่น่าสนใจมากๆ เพราะจะช่วยให้เราสามารถสรุป หรือแสดงกลุ่มของบทความของเราได้อย่างสะดวกมากๆ เพียงแค่เราเลือกใส่ Categories ที่เราต้องการเท่านั้น และสามารถจัดเรียงได้ตามความต้องการ และที่สำคัญคือ สามารถแสดงเฉพาะหัวข้อได้อีกด้วย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการแสดงสรุปในหัวข้อที่เราต้องการ

จุดเด่นของ Plugins ที่จะกล่าวถึงนี้ก็คือ เวลาเรามีการเปลี่ยนแปลงลิงค์ของบทความนั้นๆ จะไม่กระทบการการใช้คำสั่งนี้

add plugins wordpress

Plugins นี้มีชื่อว่า Display Posts Shortcode

วิธีการติดตั้ง Display Posts Shortcode

 1. เข้าเมนู Plugins
 2. เลือก Install Plugins
 3. พิมพ์ค้นหาด้วยข้อความ Display Posts Shortcode
 4. เลือกติดตั้ง และ Activate ได้เลย

การติดตั้ง Plugins นี้ ก็เหมือนกับการติดตั้ง Plugins ตัวอื่นๆ

วิธีการใช้งาน Display Posts Shortcode

  1. คลิกเลือก Add New เพื่อเลือกPost หัวข้อใหม่
  2. ในชื่อหัวเรือง พิมพ์ข้อความที่ต้องการ
 1. ในส่วนของเนื้อหา ให้พิมพ์รายละเอียดที่ต้องการ จากนั้น ให้เลือกตำแหน่งที่ต้องการให้แสดงรายละเอียดของหัวข้อที่เราต้องการ

คำอธิบายคำสั่ง Display Posts Shortcode สำหรับ WordPress

  • display-posts category หมายถึง การระุบุของ category หรือกลุ่มข้อมูลที่เราต้องการแสดง
  • posts_per_page ถ้าใส่ -1 หมายถึง เลือกแสดงทั้งหมด หรือ ถ้าต้องการจำกัด ให้เลือกใส่จำนวนเนื้อหาที่ต้องการ เช่น 20 เป็นต้น
  • order หมายถึง ให้เลือกจากมากไปหาน้อย หรือน้อยไปหามาก จากตัวอย่าง ASC หมายถึง น้อยไปหามาก (มากไปหาน้อยให้ใส่คำว่า DSC)
 • orderby หมายถึง ให้จัดเรียงตามอะไร ถ้าใส่ tilte หมายถึงให้เลือกตามตัวอักษรของหัวข้อที่แสดง

สำหรับรายละเอียดโค๊ตอื่นๆ สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงค์ของ Plugins นี้โดยตรงเลยครับ