ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน .co.th

internet

จดทะเบียนชื่อเว็บของไทย

การจดทะเีบียนโดเมนเนม หรือ ชื่อเว็บ โดยปกติ คนส่วนใหญ่จะจดโดเมน ภายใต้ .com ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและแพร่หลายไปทั่วโลก สำหรับประเทศไทย เราก็มี โดเมนภายใต้ .co.th และ .th หรือ .in.th ซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถจดทะเบียนได้กับองค์กรที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง นั่นคือ Thnic อ่านว่า ทีเอชนิค แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็มีข้อจำกัดบางประการสำหรับบุคคลทีั่วไปที่จะจดทะเบียนโดเมนภายใต้ .co.th ซึ่งต่างกับ โดเมนภายใต้ .com โดยสิ้นเชิง

THNIC เป็นองค์ของไทยที่ทำหน้าที่ดูแลและรับจดทะเบียนโดเมนของไทย ซึ่งเปรียเทียบได้กับในต่างประเทศที่ Internic เ็ป็นผู้ดูแล

ข้อจำกัดของโดเมนภายใต้ .co.th

  • สำหรับผู้ที่ต้องการจะจดทะเบียนโดเมนภายใต้ .co.th บุคคลทั่วไปจะไม่สามารถจดทะเบียนโดเมนได้
  • บริษัทห้างร้านที่จด จะต้องมีชื่อเต็ม/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อ ตรงกับที่จดทะเบียน และต้องแสดงหลักฐานด้วย
  • ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน 800 บาท ยังไม่ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จากข้อมูลข้างต้นพอสรุปได้ว่า การจะจดทะเบียนโดเมนภายใต้ .co.th นั้นบุคคลธรรมดาไม่สามารถจดได้ แถมค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโดเมน ยังสูงกว่า .com เสียอีก (ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโดเมนอื่นๆ จะอยู่ประมาณ ไม่เกิน 500 บาทต่อชื่อ)

ลิงค์ของ THNIC : https://www.thnic.co.th

คุณทราบหรือไม่ว่า THNIC นอกเหนือจากบริการจดโดมภายใต้ co.th แล้ว ยังมีบริการการรับจดโดเมนภาษาไทยอีกด้วย และนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดให้บริการ hosting เพิ่มเติมอีกด้วย