ชื่อเว็บหรือ Domain Name คืออะไร

What is Domain Name

ชื่อเว็บนั้น สำคัญไฉน

การจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแบบสมบูรณ์ สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ การมีชื่อเว็บ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า โดเมนเนม (Domain Name) ตัวอย่างชื่อเว็บของเราก็คือ ThailandSEO.com ซึ่ง โดเมนเนม (Domain name) หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงจากที่ต่างๆ ทั่วโลกได้ และมีองค์กรที่บริหารจัดการอยู่ 

ไอพีแอดเดรส สัมพันธ์กับชื่อเว็บอย่างไร

ทำความรู้จัก ไอพีแอดเดรส กันก่อน

ไอพีแอดเดรส (IP Address) หมายถึง ตัวเลขที่ใช้ระบุตำแหน่งของคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับ บ้านเลขที่ของเรา ซึ่งเว็บไซต์แต่ละเว็บ จะมีไอพีแอดเดรส เป็นของตัวเอง เช่นกัน ซึ่งไอพีแอดเดรส จะเป็นหมายเลข 4 ชุด ดังตัวอย่าง

 • ไอพีแอดเดรส ของ google.com คือ 118.174.24.88
 • ไอพีแอดเดรส ของ Yahoo.com คือ 98.139.183.24

การจะเข้าถึงหรือจดจำไอพีแอดเดรส สำหรับเว็บนับล้านๆ คงไม่มีใครสามารถจดจำได้ ดังนั้น จึงมีการนำชื่อเว็บ หรือโดเมนเนม มาใช้สำหรับการจับคู่กับ ทำให้เราใช้ชื่อ ในการเข้าถึงเว็บนั้นๆ แทนได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอพีแอดเดรส

 • ปัจจุบัน เพื่อเป็นการประหยัดหมายเลขไอพีแอดเดรส จึงมีการใช้ หมายเลขไอพีแอดเดรส เดียวกัน แต่ใช้งานร่วมกับกับหลายๆ เว็บ
 • สำหรับไอพีแอดเดรส ที่เราใช้กันตามบ้าน หรือตามองค์กร ซึ่งเป็นเครือข่ายเล็กๆ ของตัวเอง จะใช้ ไอพีแอดเดรสคนละหมายเลขกับ ไอพีแอดเดรส บนเว็บไซต์
 • ยูอาร์แอล (URL) อีกหนึ่งความหมายที่ใกล้เคียงกับโดเมนเนม URL จะเป็นชื่อเต็มๆ

ความแตกตางระหว่าง Domain name กับ URL

 • Domain Name
  ตัวอย่างชื่อโดเมน ->  thailandseo.com
 • URL  (Uniform Resource Locator)
  ตัวอย่างชื่อ URL -> https://www.thailandseo.com
 • Sub-Domain
  ตัวอย่างชื่อซับโดเมน -> promote.thailandseo.com  มีจุดคั่นระหว่างชื่อซับโดเมน กับ โดเมน

คุณทราบหรือไม่ว่า ซับโดเมน (Sub-Domain) ก็คือ ส่วนย่อยของ Domain นั่นเอง

การจดทะเบียนชื่อเว็บ หรือ Domain Name

การจดทะเบียนชื่อเว็บ สามารถจดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจุจบัน เราสามารถจดทะเบียนโดเมนเนม ได้จากบริษัทที่ให้บริการทั่วไป สามารถค้นหาได้จาก Google.com ?ส่วนค่าบริการก็อยู่ในระดับหลักร้อยบาทต่อปี

ชื่อลงท้ายของโดเมนเนม

นอกจากชื่อเว็บแล้ว เรายังต้องเลือกว่าจะใช้คำลงท้ายในชื่อเว็บอะไร เพื่อให้สามารถระบุรายละเอียดได้ชัดเจน ตัวอย่างชื่อลงท้ายโดเมนเนมบางส่วน

 • .com เหมาะสำหรับตั้งชื่อเว็บไซต์ที่ทำการค้า แต่ปัจจุบัน มีการใช้กันหลากหลายวัตถุประสงค์ แต่เป็นคำลงท้ายของโดเมนที่นิยมมากที่สุด เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของชื่อเว็บ นั่นเอง (ใครๆ ก็สามารถจดได้)
 • .edu เหมาะสำหรับตั้งชื่อเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 • .org เหมาะสำหรับตั้งชื่อเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสาธารณะ
 • .co.th สำหรับเว็บไซต์ที่อยู่ในประเทศไทย และมีการจดทะเบียนบริษัทเป็นทางการ

ประโยชน์ของชื่อเว็บ หรือ Domain Name

 • สำหรับแสดงที่อยู่ของเว็บไซต์ บนโลกออนไลน์
 • สามารถซื้อขายและเปลี่ยนมือได้
 • ชื่อเว็บสวยๆ สามารถนำมาขายต่อ เพื่อทำกำไรได้