วิธีขีดๆ เขียนๆ บน PowerPoint

microsoft powerpoint tips

ทิปนำเสนอด้วย PowerPoint

โดยปกติแล้ว โปรแกรมสำหรับนำเสนอข้อมูล สินค้าหรือบริการ คนส่วนใหญ่มักใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint  เป็นตัวช่วยอยู่แล้ว แต่คุณทราบหรือไม่ว่า ระหว่างการนำเสนอนั้น เราสามารถขีดๆ เขียนๆ หรือ highlight ข้อความหรือรูปภาพที่เราต้องการได้ด้วย ซึ่งการขีดเขียนนี้ จะไม่ทำให้พรีเซ็นเทชั่นของเรามีปัญหาน่ะครับ เป็นการใช้ระหว่างการนำเสนอเท่านั้น

การขีดๆ เขียนๆ ข้อมูลระหว่างการพรีเซ็นเทชั่น จะทำผ่านกลุ่มเมนู Pointer Options ซึ่งจะปรกอบด้วย คำสั่ง Arrow, Pen, Highlighter, ink color เป็นต้น นอกจากนี้ เรายังสามารถคลิกเลือกเปลี่ยนสีได้ตามความต้องการอีกด้วย

opinter options

คำสั่งสำหรับการขีดเขียนบนพรีเซ็นเทชั่น

draw-on-screen powerpoint

  • กดปุ่ม Ctrl + P เพื่อเลือกคำสั่งปากกา
  • กดปุ่ม Ctrl + A เพื่อยกเลิกปากกา
  • กดปุ่มเม้าส์ ทางซ้าย เพื่อเริ่ม ขีดๆ เขียนๆ
  • ลบ สิ่งที่เขียน ให้กดปุ่ม E
  • คลิกขวาบนเม้าส์ เลือก Pointer Options สามารถเลือก highlighter, สีได้ตามต้องการ

ทิปเพิ่มเติมการขีดๆ เขียนๆ บน พรีเซ็นเทชั่น

เราสามารถ บันทึกสิ่งที่เราเขียนบนหน้าจอพรีเซ็นเทชั่นของเราได้ด้วยในระหว่างที่เราออกจากพรีเซ็นเทชั่น จะมีหน้าต่างและแสดงข้อความ Do you want to keep..   ถ้าเราเลือก Keep สิ่งที่ขีดเขียนก็จะยังคงอยู่ แต่ถ้าเราเลือก Discard จะหมายถึงให้ลบสิ่งเหล่านั้นออกหมด