ซื้อโดรน ขับขี่โดรน ระวังโดน

drone

ห้ามโดรนที่ไม่ได้ลงทะเบียนขึ้นบิน

ถ้าใครที่อ่านข่าวและติดตามเกี่ยวกับประกาศของ กสทช เรื่องโดรน คงทราบกันดีแล้ว่า นับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ผู้ครอบครองโดรนจะต้องแจ้งขึ้นทะเบียนภายใน 90 วัน ถ้าฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนเหตุผลก็คือ เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือป้องกันราชอาณาจักร

สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักโดรน

โดรน (Drone) คือ อากาศยานไร้คนขับ ที่มาพร้อมกับความสามารถในการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ที่ถือว่าเป็นของเล่นเทคโนโลยีสุดล้ำตัวหนึ่ง และเป็นที่นิยมอย่างหนึ่งในยุคนี้ นอกเหนือจากสมาร์ทโฟน

การลงทะเบียนโดรนต้องทำ 2 อย่าง

 • ลงทะเบียนที่ กสทช เป็นการลงทะเบียนเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ เท่านั้น
 • ลงทะเบียนที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำหรับการขับขี่โดรน

แต่ถ้าผู้มาลงทะเบียนที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 อย่างข้างต้น ไม่ต้องเสียเวลากลับไปที่ กสทช อีกครั้ง

วิธีการแจ้งขึ้นทะเบียนโดรน (Drone)

ไม่ว่าโดรนที่เราได้มานั้น จะเป็นการซื้อภายในประเทศ หรือประกอบขึ้นเอง จะต้องมีการลงทะเบียนทั้งหมด รวมทั้งกรณีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติ ก็ต้องจดทะเบียนด้วยเช่นกัน

 • กรณีบุคคลธรรมดา
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ครอบครอง
  • ภาพถ่ายโดรน พร้อมอุปกรณ์
  • ภาพถ่าย serial number ของโดรน
 • กรณีนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ครอบครอง
  • ภาพถ่ายโดรน พร้อมอุปกรณ์
  • ภาพถ่าย serial number ของโดรน
  • หนังสือบริคณห์สนธิ หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล

กรณีร้านจำหน่ายโดรน ก็จะต้องมีการส่งรายละเอียดสินค้าและลงทะเบียนด้วยเช่นกัน

 • บัญชีแสดงรายการโดรน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ครอบครอง
 • ภาพถ่ายโดรน พร้อมอุปกรณ์
 • ภาพถ่าย serial number ของโดรน

อย่างไรก็ตาม แนะนำให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อน ทั้งนี้ อาจมีการเปลียนแปลงรายละเอียดหรือเอกสารที่ต้องการเพิ่มเเติม จะได้ไม่ต้องเสียเวลากลับไปกลับมา หรือสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติม หรือไม่เข้าใจ สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 1200

กสทช ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ