พิมพ์สองหน้าบนกระดาษต้องทำอย่างไร

duplex printer

ยุคนี้ อะไรๆ ก็ต้องประหยัด

การพิมพ์งานกระดาษด้วยเครื่องพิมพ์หรือ printer ในปัจจุบันถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ผมจะไม่พิมพ์โดยเด็ดขาด เพราะเห็นว่าเปลืองทรัพยากรธรรมชาติโดยใช่เหตุ แล้วยังมีคำใช้จ่ายตามมาอีกด้วย แต่คุณทราบหรือไม่ว่า ค่าใช้จ่ายต่อการพิมพ์หนึ่งบนกระดาษหนึ่งแผ่นมีค่าประมาณเท่าไหร่ 

ถ้าพิมพ์จากร้านค้านอกบ้าน ก็น่าจะตกประมาณ 5-10 บาท (กรณีพิมพ์ขาวดำ) แต่ถ้าเป็นสี ส่วนใหญ่ก็นา่จะประมาณ 15-20 บาทขึ้นไป  แต่ไม่ว่าคุณจะพิมพ์งานที่บ้านหรือที่ร้านค้า สำนักงาน การประหยัดโดยไม่พิมพ์ก็น่าจะเป็นการดีที่สุด

แต่ถ้าไม่สามารถประหยัดในเรื่องของการพิมพ์ได้ บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการพิมพ์แบบประหยัด แบบว่า พิมพ์สองหน้าในแผ่นเดียว หรือภาษาอังกฤษ เรียกว่า การพิมพ์แบบ Duplex Printing นั่นเอง  การสั่งพิมพ์จะเป็นการสั่งพิมพ์ในครั้งเดียว

Duplex – พิมพ์กระดาษสองหน้า

sample duplex printer

sample duplex printer

  • สิ่งสำคัญที่สุด เครื่องพิมพ์ต้องรองรับการพิมพ์แบบสองหน้า
  • กระดาษ แนะนำว่าการพิมพ์สองหน้า กระดาษควรหนาอย่างน้อย 80 กรัม
  • โปรแกรมการพิมพ์ สามารถใช้โปรแกรมอะไรก็ได้เช่น Microsoft Word / Microsoft PowerPoint เป็นต้น สืบเนื่องจากการพิมพ์สองหน้า จะเป็นความสามารถของเครื่องพิมพ์โดยตรง ไม่เกี่ยวกับโปรแกรม

ตัวอย่างเครื่องพิมพ์ที่รองรับการพิมพ์สองหน้า

  • Multi-Function Printer (ส่วนใหญ่)
  • เครื่องพิมพ์ รุ่นที่มีตัวอักษรต่อท้าย “D”  ซึ่งหมายถึง Duplex เช่น HP CP2025DN เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม เครื่องพิมพ์ของค่าย HP ที่มีตัว N ต่อท้าย หมายถึงเครื่องพิมพ์ที่รองรับการพิมพ์ในระบบเครือข่าย หรือหมายถึง สามารถสั่งพิมพ์หรือใช้งานร่วมกันได้ในระบบเครือข่ายหรือ network เดียวกัน

สรุปก็คือ การสั่งพิมพ์ลงบนกระดาษทั้งสองหน้าในคราวเดียวกัน เราจำเป็นจะต้องใช้เครื่องพิมพ์ที่รองรับการพิมพ์สองหน้าหรือ Duplex เท่านั้น และที่สำคัญอีกอย่างคือ เราจำเป็นจะต้องติดตั้ง Driver ของเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้องด้วยครับ  เพียงเท่านี้ ก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากแล้วครับ