คำศัพท์การใช้อีเมล

มาเป็นผู้ชำนาญการใช้อีเมลกันดีกว่า

ถ้าพูดถึงการใช้งานออนไลน์ พื้นฐานในการใช้งานทั่วๆไปก็คือ การใช้อีเมลในการรับส่งข้อมูลและไฟล์ ส่วนการใช้อินเตอร์เน็ต เรื่องหลักๆ ก็คือการค้นหาข้อมูลผ่านทาง Search Engine อย่าง Google Yahoo และ Bing ซึ่งปัญหาสำหรับคนไทยก็คือ คำศัพท์ หรือ Vocabulary 

ซึ่งแม้ว่าเราจะมีการใช้งานทุกๆ วัน แต่สิ่งหนึ่งก็คือ คนส่วนใหญ่กลับไปเข้าใจคำศัพท์อย่างลึกซึ้ง และผลที่ตามมาก็คือ การใช้งานได้อย่างไม่มั่นใจ ผิดๆ ถูกๆ และผลลัพธ์ก็คือ การใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเอง ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณเข้าใจดีแล้วหรือยัง แนะนำให้ลองอ่านคำศัพท์และความหมาย ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณให้เป็นมืออาชีพได้ไม่ยาก

คุณมั่นใจหรือไม่ว่า คุณเข้าใจคำศัพท์ต่างๆ ของการใช้อีเมลดีพอแล้ว ถ้าไม่มั่นใจ ลองมาทดสอบแต่ละคำศัพท์กันดีครับ

คำศัพท์การใช้อีเมล

email vocabulary
email vocabulary
 • Archive
  หมายถึง การทำสำรองข้อมูลอีเมล และนำไปจัดเก็บไปไว้อีกโฟลเดอร์หนึ่ง
 • Attached File
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง ไฟล์ที่ส่งออกไปพร้อมกับอีเมล เรามักเรียกว่า การแนบไฟล์ นั่นเอง
 • Auto Reply
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง การให้ระบบอีเมลตอบกลับแบบอัตโนมัติ ใช้สำหรับกรณีที่ที่เราไม่อยู่ในที่ทำงาน ลาออก ลาพักร้อน หรือต้องการให้ผู้รับทราบว่า เราได้รับอีเมลแล้ว แต่ยังไม่สะดวกในการตอบกลับเป็นต้น
 • BCC
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง Blind Carbon Copy ซึ่งมีความหมายเป็นภาษาไทยคือ การ สำเนาอีเมล ให้บุคคลหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่ง โดยมีหลักการคือ ผู้รับทั้งหมดที่เราใส่ในช่อง To หรือ CC จะไม่ทราบว่าา เราได้ทำการส่งให้บุคคลนี้ด้วย
 • CC
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง Carbon Copy ซึ่งมีความหมายคือ สำเนา เป็นการส่งให้ผู้รับที่อยู่ในช่อง CC ทราบว่า เราได้ส่งอีเมลนี้โดยตรงถึงใคร และคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้รับ แต่เป็นการให้รับทราบเท่านั้น
 • Composs
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง New Mail หรือการเขียนเมลใหม่ขึ้นมานั้นเอง
 • Drafts
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง โฟลเดอร์ที่ใช้สำหรับเก็บเมลที่เขียนไว้ ยังไม่เสร็จ และยังไม่ได้มีการส่งออก
 • Deleted Items
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง อีเมลที่เราลบทิ้ง ปกติอีเมลที่เราลบจะถูกพักในโฟลเดอร์ Deleted Items นี้ ซึ่งเรายังสามารถเรียกหรือกู้กลับมาได้เช่นเดียวกันกับ Recycle Bin นั่นเอง
 • E-mail
  ย่อมาจากคำว่า Electronic Mail หมายถึงการส่งอีเมลผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ หรือทางอินเตอร์เน็ต
 • E-mail Address
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง ชื่อของเรา ที่ใช้สำหรับการระบุตัวตนของเรา Email Address เปรียบได้กับบ้านเลขที่ที่ใช้สำหรับการส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์นั่นเอง
 • Form
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง ผู้ส่ง นั่นก็คือตัวเรานั่นเอง ในช่อง Form โดยปกติเราไม่จำเป็นต้องใส่ชื่ออีเมลของเรา เพราะระบบอีเมลจะใส่ให้อัตโนมัติอยู่แล้ว
 • Forward, Forwarding Mail
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง การส่งต่อเีมลที่ได้รับไปยังอีกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง
 • HTML Format
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง การเขียนเมลที่รองรับการตกแต่งตัวอักษร รองรับการแทรกไฟล์รูปภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ถ้าเรามีการกำหนดเมลให้รองรับการใช้ HTML Format เราก็จะสามารถรับเมลที่มีรูปภาพประกอบได้ด้วย
 • IMAP
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง ระบบเมลที่ทำงานแบบออนไลน์ เมลทั้งหมดจะเก็บบน Server ตลอดเวลา ซึ่งจะมีผลทำให้เราสามารถตรวจสอบเมลได้ทุกเมื่อ แต่ผลเสียก็คือ จะต้องใช้ Server ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับ POP3 ส่วนความหมายของ IMAP ย่อมาจาก Internet Message Access Protocol
 • Inbox
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง เมลที่ถูกส่งเข้ามายังโฟลเดอร์ Inbox
 • Junk email
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง เมลขยะ เป็นเมลที่มักจะถูกส่งออกจากผู้ที่เราไม่ได้ติดตั้ง แต่มักมีการส่งออกจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและหรือบริการของตนเอง
 • Microsoft Exchange 
  Microsoft Exchange  คือ ระบบเมลของบริษัท Microsoft ที่มีการใช้งานแพร่หลายทั่วโลก
 • Reply, Reply All
  ในความหมายของอีมเล หมายถึง การตอบกลับอีเมล กรณี Reply All หมายถึง การตอบกลับทุกๆ คนที่มีชื่อ Email Address อยู่ในเมลฉบับนั้นๆ
 • Rich Text
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง รูปแบบการเขียนอีเมล ให้รองรับการตกแต่งตัวอักษร และรูปภาพ เพื่อความสวยงาม มีลักษณะคล้ายกับ HTML Format อย่างไรก็ตาม โปรแกรมอีเมลที่ใช้งาน ก็ต้องมีการกำหนดค่าให้เป็น Rich Text เช่นเดียวกัน จึงจะสามารถอ่านข้อความและดูรูปภาพได้อย่างสวยงามเช่นกัน
 • Out Of Office
  ในทางความหมายอีเมล หมายถึง การที่เราไม่อยู่ในที่ทำงาน อาจเป็นเพราะการลาพักร้อนหรือไปทำงานนอกสถานที่ ทำให้ไม่สามารถตอบเมลนั้นๆ ได้ ดังนั้น จึงมีการตั้งค่าให้ระบบเมลตอบกลับอัตโนมัติในลักษณะ Auto Reply นั่นเอง
 • Outbox
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง เมลที่กำลังจะถูกส่งออกไป โดยจะมีการรอที่โฟลเดอร์นี้ก่อน รอการส่งออกนั่นเอง
 • POP3
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง รูปแบบการส่งอีเมลประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานมากที่สุด ราคาประหยัดมาก สำหรับคำว่า POP3 ย่อมาจาก Post Office Protocol เวอร์ชั่น 3
 • Plian Text
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง การส่งเมลออก โดยจะมีเฉพาะตัวอักษร เท่านั้น ไม่สามารถส่งในลักษณะข้อความตัวเล็กใหญ่ หรือการแนบไฟล์ภาพก็ไม่ได้เช่นกัน
 • Sent Items
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์อีเมลที่ถูกส่งออกไป เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบย้อนหลัง
 • Signature
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง คำลงท้ายในอีเมลที่เราเขียน เหมาะสำหรับการใส่ชื่อและที่อยู่ในการติดต่อรวมทั้งอาจใส่ชื่อเว็บไซต์ด้้วย โดยปกติเวลาเราสร้าง Signature เรามักกำหนดให้แสดง Signature ทุกๆ ครั้งที่เราเขียนเมล รวมทั้งเวลาเราตอบกลับอีกด้วย
 • Tagline
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง การใส่รูปภาพ ข้อความ ตอนท้ายของจดหมาย ทั้งนี้ Tagline มักจะใช้ควบคู่กับ Signature จนแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันเลย
 • To
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง ผู้รับ ที่เราต้องการส่งอีเมลให้ โดยจะมีการใส่ชื่อที่อยู่อีเมลของผู้รับที่ช่อง To นี้ การใส่สามารถใส่ได้มากกว่าหนึ่งอีเมล โดยจะใช้เครื่องหมาย semi-colon (;) ในการขั้นระหว่างอีเมล
 • Unread / read
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง อีเมลที่ได้รับ แต่ยังไม่ได้อ่าน / อ่านแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทราบสถานะของเมลนั้นๆ ว่า เราได้ทำการอ่านแล้วหรือยัง เพื่อเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบเมลที่ยังค้างอยู่นั่นเอง
 • Webmail
  ในความหมายของอีเมล หมายถึง การรับส่งเมลผ่านทางเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น Gmail เป็นต้น
Avatar

Mr. ONE - Admin

ทำงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ชอบเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ ชอบขีดๆ เขียนๆ โดยเฉพาะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มีประสบการณ์การเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ เขียนแบบเรียนระบบสารสนเทศทางด้านโรงแรม