แก้ปัญหาเพิ่มอีเมลบน Microsoft 365

Error Microsoft Outlook

สร้างอีเมลเพิ่มบน Microsoft Outlook

คนส่วนใหญ่ที่ใช้งาน Microsoft 365 มักจะมีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office บนเครื่องคอมฯ ของตัวเอง และแน่นอน โปรแกรมสำคัญที่พลาดไม่ได้

นั่นคือ Microsoft Outlook ที่ใช้สำหรับการรับส่งอีเมล จากประสบการณ์การทำงาน เคยเจอปัญหา ไม่สามารถเพิ่มอีเมลบน Outlook ได้ ทั้งๆ ที่ทุกอย่างดูเหมือนปกติ อินเตอร์เน็ตก็ใช้งานได้

Error ที่พบหลังจากพยายามติดตั้งอีเมล

แนวทางการแก้ไขปัญหาไม่สามารถติดตั้งอีเมลได้ ตอนแรกๆ ให้ทดสอบว่า อีเมลที่เรากำลังสร้างอยู่นั้น user และ password ถูกต้อง โดยให้ลองเข้าไปทดสอบ login ผ่านลิงค์ www.office.com ถ้าได้ปกติ แนะนำให้ลองทดสอบ 2 แนวทางดังนี้

  • ตรวจสอบว่ามีโปรแกรม Add-ins อะไรติดตั้งมาบ้าง บางโปรแกรม อาจทำให้ Microsoft Oulook เกิดอาการรวนได้ โดยเฉพาะโปรแกรม AnyDesk โปรแกรมที่ใช้สำหรับการรีโมท เพื่อเข้าถึงคอมพิวเตอร์ระยะไกล แนะนำให้ลอง disable หรือถอดถอนออกไป จากนั้น ก็ให้ทดสอบติดตั้งอีเมลใหม่อีกครั้ง
  • Access work or school เป็นโปรแกรมตัวหนึ่งบน Microsoft Windows ที่ใช้สำหรับควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตตามสถานที่ต่างๆ ที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ซึ่งจะมีการควบคุมที่แตกต่างกันออกไป สำหรับแนวทางแก้ไขข้อนี้ ให้ทำดังนี้
  1. กดปุ่ม Search บน Windows
  2. จากนั้นพิมพ์คำว่า work or school
  3. จะพบโปรแกรมให้คลิกเลือกได้เลย
  4. ที่หน้าต่าง Access work or school ให้คลิกเลือก email ที่เราพยายามสร้าง จากนั้นคลิก “Disconnect”
  5. กลับไปทดสอบเพื่อเพิ่มอีเมลใหม่

ทั้งนี้กรณีข้างต้น เป็นประสบการณ์ในการทำงานจริงที่พบ และผลลัพธ์คือ สามารถแก้ไขปัญหาการเพิ่มอีเมลไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้ อาจไม่สามารถแก้ไขได้ทุกกรณี เนื่องจากการใช้งานที่แตกต่างกันไปของแต่ละบุคคล แต่เชื่อว่า จะเป็นอีกแนวทางที่ใช้ได้กับใครอีกหลายๆ คน เช่นกัน ก็หวังว่า ทิปนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับใครอีกหลายๆ คน