อีเธอร์เน็ต อยากเก่งเรื่องเน็ตเวิร์คต้องรู้

ethernet technology

ระบบเครือข่ายท้องถิ่น

ระบบเครือข่ายท้องถิ่น หรือภาษาอังกฤกเรียกว่า Local Area Network (LAN)  มีการนำเทคโนโลยีอีเธอร์เน็ต (Ethernet) มาใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีเธอร์เน็ตใช้โปรโตคอลหรือมาตราฐานในการรับส่งข้อมูลแบบ CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)  อ่านแล้วอ่านทำให้งงไปบ้าง แต่ก็ให้รับฟังรูปแบบก็เพียงพอครับ  จริงแล้วโปรโตคอลดังกล่าว ใช้สำหรับบริหารการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายเท่านั้นเอง

อีเธอร์เน็ต (Ethernet) เป็นเทคโนโลยีที่มีมาตั้งแต่ปี คศ. 1970 ครับ เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เกิดเลยทีเดียว ส่วนตัวผู้เขียน ขออุบไว้ในฐานที่เข้าใจก็พอครับ เดี๋ยวจะรู้ว่าอายุเท่าไหร่

ethernet technology

อัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูล

 • อัตราความเร็ว หรือภาษาความพิวเตอร์เรียกว่า แบนด์วิธ
 • อัตราความเร็ว เรียกหน่วยเป็น MBPS (Megabit Per Second)  ล้านต่อวินาที
 • หน่วยความเร็วปัจจุบันได้แก่ 10 MBPS, 100 MBPS และ 1,000 MBPS
 • 1,000 MBPS เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 1 GBPS (Gigabit Per Secon)

การทำงาานของอีเธอร์เน็ต

การทำงานของอีเธอร์เน็ต มีการแบ่งการทำงานในลักษณะแบบแชร์อีเธอร์เน็ต (Shared Ethernet) แบบสวิตซ์อีเธอร์เน็ต (Switchd Ethernet) ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบก็ให้ลองจิตนการกับถนนที่มีรถยนต์วิ่งไปมา

 • แชร์อีเธอร์เน็ต (Shared Ethernet) 
  เปรียบเทียบได้กับถนนเลนเดียว คือการวิ่งจะต้องรอให้รถยนต์แต่ละคันวิ่งไปก่อน รถยนต์อื่นๆ ถึงจะวิ่งตามไปได้ ไม่สามารถวิ่งไปพร้อมๆ กัน ทำให้การสื่อสารภายในเครือข่ายลักษณะนี้ค่อนข้างลำบาก  สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบนี้ก็คือ ฮับ (Hub) นั่นเอง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันในสมัยก่อน ปัจจุบัน ไม่นิยมแล้ว
 • สวิตซ์อีเธอร์เน็ต (Switch Ethernet) 
  เปรียบเทียบได้กับถนนหลายเลน สามารถทำการรับส่งข้อมูลได้พร้อมๆ กัน ทำให้การทำงานในระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากกว่าแชร์อีเธอร์เน็ตมาก สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบนี้ก็คือ สวิตซ์ (Switch)  นั่นเอง

อุปกรณ์ที่ใช้กับเทคโนโลยีอีเธอร์เน็ต

4 network equipment

 • อีเธอร์เน็ตเคเบิล (Ethernet Cable)
 • ฮับ (HUB)
 • สวิตซ์ (Switch)
 • เราท์เตอร์โมเด็ม (Router Modem)

ทิปเพิ่มเติม อุปกรณ์ที่เรียกว่า Hub และ Switch จะมีหน้าต่างที่เหมือนกันมาก แต่การทำงานและคุณสมบัติจะแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน เราไม่นิยมใช้ Hub กันแล้ว และในตลาดไอที ส่วนใหญ่ก็จะขาย Switch เท่านั้น แต่ก็ควรสอบถามให้แน่ใจก่อนซื้อด้วยเช่นกัน จะได้ไม่ได้ของที่ไม่มีคุณภาพ