เรียนรู้เรื่องการชาร์จไฟรถยนต์

ev-charger

EV รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

แถบไม่ต้องรออีกต่อไปแล้ว สำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหารถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟ้าในการขับเคลื่อนแทนน้ำมัน เพราะปัจจุบันประเทศไทยก็เริ่มมีรถยนต์ไฟฟ้าให้เลือกซื้อเลือกขับได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น BMW, Hyundai, Nissan หรือแม้ว่ารถยนต์ MG เป็นต้น

ถึงแม้ว่าเราจะทราบดีว่า ถ้าใช้รถยนต์ไฟฟ้า จะช่วยประหยัดค่าน้ำมันลงได้มาก แต่ก่อนซื้อเราก็ควรจะทำความเข้าใจกันก่อนว่า รถยนต์ไฟฟ้านั้น มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะในเรื่องของตัว Charger ว่าเป็นประเภทใด ซึ่งหัวจ่ายไฟ จะมีรูปร่างและลักษณะแตกต่างกันออกไป

ประเภทของหัวจ่ายไฟ

 • ค่ายญี่ปุ่น – Chademo (DC)
 • ค่ายยุโรป – CCS หรือ Combo Type 2 (DC)
 • ค่ายจีน – GB

นอกจากนี้ ก็ยังมีรูปแบบการชาร์จแบบ AC อีกประเภทหนึ่งที่ไม่ได้ชาร์จตรงเข้ากับแบตเตอรี่

ลักษณะการชาร์จไฟ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

 • Normal Charge เป็นการชาร์จไฟผ่าน “On Board Charger” เป็นการชาร์จด้วยไฟ AC ซึ่งปกติจะใช้เวลาในการชาร์จนาน บางคนก็เรียกว่า การชาร์จแบบ AC เป็นแบบ ชาร์จช้า การชาร์จแบบนี้ เหมาะสำหรับตามบ้าน เพราะโดยปกติเราจะใช้เวลาอยู่บ้านนานในช่วงเวลานอน
 • Quick Charge เป็นการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าโดยตรง ทำให้ใช้เวลาในการชาร์จน้อย (ทำให้ชาร์จไฟเต็มเร็ว) เป็นการชาร์จไฟแบบ DC

ปัจจัยที่ทำให้รถยนต์ชาร์จเต็มช้าหรือเร็ว

นอกเหนือจากลักษณะของการชาร์จไฟแบบ AC และ DC แล้ว ปัจจัยที่ทำให้การชาร์จแบตฯ เต็มได้เร็ว ก็ขึ้นกับขนาดของแบตเตอรี่ด้วย รถยนต์ที่มีขนาดแบตฯ 24KWh ถ้าชาร์จช้า จะใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง ชาร์จเร็วใช้เวลาประมาณ 1/2 ชั่วโมง

นอกจากการชาร์จเร็ว Quick Charge ในรูปแบบของ DC แล้ว ตัว DC เอง ระดับการชาร์จยังแบ่งออกได้หลายระดับ ยิ่งถ้าเป็นระดับสูงสุด ก็จะใช้เวลาสั้นลง อาจใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีก็สามารถทำให้แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้เต็ม

การชาร์จไฟเต็ม 1 รอบจะสามารถขับขี่ได้เร็วหลายร้อยกิโลเมตร ทั้งนี้ขึ้นกับการใช้งานและขนาดของแบตเตอรี่ที่มีมาให้ในรถยนต์แต่ละประเภท แต่ละยี่ห้อ

สนนหรือสนใจรถยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบันเริ่มมีจำหน่ายแล้ว ราคาก็อยู่ในประมาณหลักไม่ถึงล้าน จนถึงระดับหลายล้าน

 • ค่ายจีน MG ZS EV ราคาอยู่ในระดับล้านต้น
 • ค่ายเกาหลี Hyundai IONIQ ราคาหลักล้านกว่าปลาย
 • ค่ายญี่ปุ่น Nissan Leaf ราคาประมาณ 2 ล้านบาท
 • ค่ายญี่ปุ่น FOMM One ราคาประมาณ 6-7 แสนบาท

สรุป สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า อีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับเจ้าของรถยนต์ก็คือ เราควรจะทำการติดตั้งหัวจ่ายไฟ หรือหัวชาร์จ เพื่อให้สามารถชาร์จไฟขณะที่เรากำลังนอนพักผ่อนอยู่บ้านได้ และที่แนะนำก็คงเป็นหัวชาร์จแบบ AC

ภาษาอังกฤษวันละคำสองคำ

 • AC ย่อมาจาก Alternating Current แปลว่า ระบบกระแสสลับ
 • Charger แปลว่า ชาร์จ, เครื่องอัดไฟ
 • DC ย่อมาจาก Direct Current แปลว่า ระบบกระแสตรง
 • EV ย่อมาจาก Electric Vehicle แปลว่า รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
 • Normal แปลว่า ปกติ
 • Quick แปลว่า เร็ว