สร้างชาร์จบน Excel เร็วที่สุดในโลก

Excel Chart

ชาร์จ Excel เป็นการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการนำเสนอข้อมูล เพื่อแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือเปรียบเทียบข้อมูล 2 อย่างขึ้นไป “ชาร์จ” (Chart) ทำให้ผู้ชม สามารถเข้าใจได้ง่ายมากกว่าตัวเลข ดังนั้น ผู้ใช้งาน Excel หรือโปรแกรมประเภทสเปรดชีต จึงควรทำความเข้าใจและศึกษาวิธีการสร้างชาร์จ

Excel ชาร์จ ไม่ได้มีแค่ เส้น ตารางสี่เหลี่ยม หรือ แม้แต่วงกลม แต่เราสามารถสร้างชาร์จ โดยใช้รูปภาพอื่น มาผสมผสานได้อีกด้วย นอกจากนี้ เราสามารถผสมผสานเส้น และตารางเข้าด้วยกันได้อีก แต่อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้ จะขอแนะนำการสร้างสร้างแบบเร็วที่สุดในโลก ใครยังไม่เชื่อให้ลองอ่านบทความนี้ให้จบก่อน แล้วคุณจะร้องอ๋อ เช่นเดียวกับทางเรา..

ตัวอย่างชาร์จในรูปแบบต่างๆ

โดยปกติ เวลาเราต้องสร้างชาร์จ เราจำเป็นจะต้องมีการใส่ข้อมูลในรูปแบบของตารางเสียก่อน จากนั้น เราจำเป็นจะต้องคลุมข้อมูลที่ต้องการสร้าง จากนั้น ก็ต้องไปคลิกหัวข้อชาร์จ เลือกรูปแบบชาร์จที่ต้องการ จากนั้น จึงจะได้เห็นผลลัพธ์ พูดรวมๆ ก็ต้องผ่านขึ้นตอนหลายขั้นตอนพอสมควร

บทควาทนี้จะมาแนะนำ “Tip” ในการสร้างชาร์จยังไงให้เสร็จเร็วและกระพริบตาไม่ทันเลยทีเดียว

วิธีการสร้างชาร์จบน Excel

  1. ใส่ข้อมูลบนตารางบน Excel
  2. คลิกเลือก Cell อะไรก็ได้ ให้อยู่ในตารางข้อมูลที่สร้างขึ้น
  3. กดปุ่ม Alt ค้างตามด้วย F1 (Alt + F1)
  4. จะพบชาร์จผลออกมา
  5. สุดยอด ! คุณสามารถทำได้

สรุปจากขั้นตอนข้างต้น จะพบว่า ตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถสร้างชาร์จได้เร็วที่สุดในโลก นั่นคือ คำสั่ง Keyboard shortcut ที่เราต้องกดปุ่ม 2 ปุ่มพร้อมกัน นั่นก็คือ Alt + F1 (วิธีการกด คือ กดปุ่ม Alt ค้าง และกดปุ่ม F1 ตาม)

กรณีผู้ใช้งาน Notebook ปุ่ม F1 อาจไม่สามารถกดได้โดยตรง อาจจำเป็นจะต้องมีการกดปุ่ม “Fn” บนคีย์บอร์ดพร้อมกัน ซึ่งหมายความว่า จะต้องกดปุ่มถึง 3 ปุ่ม นั่นคือ Fn+Alt และตามด้วย F1