แสดงสูตรแบบเต็มๆ บน Excel

microsoft excel tips

สูตรใครคิดว่าไม่สำคัญ

โดยปกติแล้ว ความสามารถอันโดดเด่นที่ไม่มีโปรแกรมไหนในตระกูล Microsoft Office ทำได้ นั่นคือ การใส่สูตรการคำนวณ หรือ Formulas ในเซลที่ต้องการคำนวณ อย่างไรก็ตาม โดยปกติ เราจะพบว่า ถ้าเราต้องการดูว่าเซลนั่นๆ มีสูตรในการคำนวณหรือไม่ เราจำเป็นจะต้องคลิกไปที่เซลนั้นๆ จากนั้นก็ดูในส่วนของ Formula Bar หรือ กด F2  แต่ถ้าต้องการแสดงสูตรทั้งหมดในคราวเดียวกันหล่ะ จะทำอย่างไร

Formulas คือสูตรการคำนวณ ซึ่ง Excel จะใช้ชื่อเซลแทนในการอ้างอิงการคำนวณ เช่น เซล A1 บวกกับ เซล A2  เขียนเป็นสูตร จะได้ =A1+A2  (สูตรการคำนวณจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย เท่ากับ เสมอ)

วิธีการสั่งให้แสดงสูตรหรือ Formulas บน Excel

show-formula Excel

  1. เปิดเอกสารหรือ Sheet นั้นๆ
  2. คลิกเมนู หรือแท็บ Formulas
  3. คลิกลือกคำสั่ง Show Formulas
  4. จะพบว่า ค่าผลลัพธ์ในช่องเซลนั้นๆ ถูกเปลี่ยนเป็นแสดง Formulas แทน
  5. ถ้าต้องการกลับเหมือนเดิม ก็ให้คลิกยกเลิก Show Formula อีกครั้ง

ข้อควรทราบ การสั่ง Show Formulas จะมีผลการกับแสดงสูตรทั้ง Sheet ไม่ใช่เป็นที่เซลใดเซลหนึ่งเท่านั้น และผลการแสดงจะทำให้ความกว้างของเซลนั้นๆ ถูกปรับแบบอัตโนมัติขึ้นมา ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแสดงสูตรได้มากที่สุด

วิธีการข้างต้น ทดสอบด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2010