คำสั่ง Excel สำหรับนักวิเคราะห์

Excel Functions

โปรแกรม Excel คือโปรแกรมสำหรับคนชอบตัวเลข

ถ้าพูดถึงโปรแกรมต่างๆ ในตระกูล Microsoft Office โปรแกรม Excel น่าจะเป็นหนึ่งโปรแกรมด้านคำนวณที่มีผู้นิยมใช้งานกันมากที่สุด เหตุผลเพราะสามารถเป็นเครื่องมือในการคำนวณเกี่ยวกับตัวเลข สามารถแสดงผลในรูปแบบของกราฟได้ดี วิเคราะห์ข้อมูลก็สะดวกมาก

บทความนี้จะมาแนะนำ 2 Function Excel ที่ใช้สำหรับการวิคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย นั่นคือ คำสั่ง Unique และคำสั่ง SUMIFS

ทำความรู้จัก คำสั่ง Unique

  • Unique แปลว่า มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
  • คำสั่งสำหรับการหาค่าจากข้อมูลที่ซ้ำๆ กัน

ทำความรู้จัก คำสั่ง SUMIFS

  • คำสั่งสำหรับการบวกเลข โดยดึงจากกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องตรงกับคำที่กำหนดไว้
  • คำสั่ง SUMIFS คล้ายๆ กับการทำ Filter

วิธีใช้คำสั่ง Unique และ SUMIFS

จากภาพประกอบด้านบน จะพบว่า คอลัมภ์ A คือชื่อหนักงานขาย ส่วนคอลัมภ์ B คือยอดขาย โดยจะมีข้อมูลที่ซ้ำๆ กันในส่วนของชื่อพนักงาน ทั้งนี้ ข้อมูลนำมาจากยอดขายในแต่ละวันของพนักงานแต่ละคน ส่วนยอดขายก็มีความแตกต่างกันในแต่ละวันเช่นกัน

ความต้องการแรก ต้องการดูว่ามีพนักงานขายกี่คน ?

คำสั่งที่ใช้งาน ที่สะดวกมากคือ คำสั่ง Funcion Unique เพื่อให้โปแกรมเลือกเฉพาะชื่อของพนักงานขายที่ไม่ซ้ำกันออกมา

คำสั่งที่ใช้งาน =UNIQUE(A2:A12)
หมายความว่า ให้ดึงชื่อที่ไม่ซ้ำกัน โดยดูจากข้อมูล A2 จนถึง A12 ซึ่งผลลัพธ์ ที่ได้ก็คือ จะมีพนักงานขาย 5 คน ดูจากคอลัมภ์ D

ความต้องการที่สอง สรุปยอดขายของพนักงานขายแต่ละคนออกมา

คำสั่งที่ใช้ก็คือ คำสั่ง SUMIFS เพื่อให้โปรแกรมบวกเลขยอดขายของพนักงานขายแต่ละคนออกมา โดยไม่ต้องไปจัดเรียงข้อมูล ไม่ต้องใช้คำสั่ง subtotal

คำสั่งที่ใช้งาน =SUMIFS(B2:B12,A2:A12,D2)
วิธีอ่าน คือ ให้บวกเลข ยอดขายซึ่งก็คือ คอลัมภ์ B2 ลงมาถึง B12 โดยเอาชื่อพนักงานขายแต่ละคน (A2 ถึง A12) เป็นหลัก โดยใช้ D2 เป็นคีย์หลักในการเลือก

หลังจากสร้างสูตรแรกได้แล้ว เราสามารถ copy คำสั่งลงมาให้ครบทุกชื่อ

ตัวอย่างสูตรการใช้คำสัง Unique และ SumIFS