ทำความรู้จักฟังก์ชั่นบน Microsoft Excel

microsoft excel tips

ทำความรู้จักฟังก์ชั่นบน Microsoft Excel

ฟังก์ชั่น (Function) บนโปรแกรม Microsoft Excel เป็นคำสั่งช่วยในการคำนวณข้อมูลต่างๆ ให้ง่ายขึ้น สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะทำให้เราไม่จำเป็นต้องเขียนสูตรในการทำงาน ตัวอย่างฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น ฟังก์ชั่่น SUM (สำหรับการหาผลรวม) Average (สำหรับการหาค่าเฉลี่ยน) นอกจากนี้ Microsoft Excel ยังได้มีการเตรียมฟังก์ชั่นให้เราเลือกใช้งานได้มากมายหลายร้อยฟังก์ชั่นเลยทีเดียว ดังนั้น เพียงแต่เราเลือกใช้ฟังก์ชั่นให้เหมาะสมกับงาน เพียงเท่านี้ เราก็จะสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นได้อย่างมากมาย

บทความนี้จะมาแนะำนำ 2 ฟังก์ชั่นพื้นฐานและยอดฮิตที่ใครๆ ก็ใช้กัน รับประกันว่าคุณต้องเคยใช้อย่างแน่นอน

หลักการใช้งานฟังก์ชั่นบน Microsoft Excel

  • รูปแบบของฟังกชั่น ประกอบด้วย =ชื่อฟังก์ชั่น(ค่า argument1 , ค่า arguments2 …)

ดูแล้วถ้าใครไม่เข้าใจก็ไม่ตกใจ เพราะหลักๆ ของการใช้งานฟังก์ชั่นก็คือ เริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ เหมือนกับการสั่งคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร จากนั้นก็ใส่ชื่อฟังก์ชั่น ซึ่ง Microsoft Excel ได้เตรียมให้เราเลือกนำไปใช้ได้ทันที ตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บเปิด ข้อมูล และปิดท้ายด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิด ซึ่งไม่ว่าเราจะใช้ฟังก์ชั่นอะไร ก็จะมีหลักการประมาณนี้

มาดูตัวอย่างการใช้ฟังก์ชั่นกันเลยดีกว่า

SUM ฟังก์ชั่นยอดฮิต

รูปแบบ =SUM(ข้อมูล1:ข้อมูล2)

autosum microsoft excel

autosum microsoft excel

จากภาพประกอบด้านบน เราสามารถพิมพ์คำสั่งได้ดังนี้ =SUM(B2:B5)

Average ฟังก์ชั่นหาค่าเฉลี่ย

  • รูปแบบ =AVERAGE(กลุ่มข้อมูล)
function average excel

function average excel

จากภาพประกอบด้านบน เราสามารถพิมพ์คำสั่งได้ดังนี้ =AVERAGE(B2:B5)

Average หมายถึงการหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ โดยนำมาบวกกัน และหารด้วยจำนวนข้อมูล (จากภาพคือ 4 จำนวน)

สรุปทิปการใช้งานฟังก์ชั่นบน Microsoft Excel

  1. โดยเริ่มต้นจากใส่เครื่องหมายเท่ากับ (=) ในเซลล์ที่เราต้องการ
  2. พิมพ์ชื่อฟังก์ชั่น เช่น =AVERAGE เป็นต้น แค่พิมพ์ตัวอักษรเริ่มต้น โปรแกรมก็จะแสดงฟังก์ชั่นที่มีให้เราเลือกใช้งาน
  3. ใส่วงเล็บเปิด
  4. สามารถใช้เม้าส์เลื่อนไปยังเซลล์ที่เราต้องการได้ จากภาพคือ B2
  5. จากนั้นกดปุ่ม Shift บนคีย์บอร์ด เพื่อเลือกคลุมข้อความทั้งหมดมายังเซลล์สุดท้้าย จากภาพคือ B5

คุณทราบหรือไม่ว่า เพียงคุณเข้าใจหลักการใช้ฟังก์ชั่นข้างต้น เราก็สามารถใช้งานฟังก์ชั่นอื่นๆ ของ Microsoft Excel ได้ทั้งหมด เพีียงแค่เราเข้าใจว่าแต่ละฟังก์ัชั่นทำหน้าที่อะไร ก็เท่านั้นเอง

ภาพประกอบคำอธิบายข้างต้น ทดสอบจาก Microsoft Excel 2010