Eyedropper เครื่องมือใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2013

eyedropper menu

สร้างเอกสารอย่างไรก็ดูสวยงาม

การสร้างสไลด์พรีเซ็นเทชั่น นอกเหนือจากเนื้อหา รูปภาพในการนำเสนอแล้ว การตกแต่งใส่สีสรรให้ดูเหมาะสม กลมกลืนก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน เพราะถ้าพรีเซ็นเทชั่น มีสีสรรที่ดูแตกต่างมากเกินไป หรือประมาณว่า สีไม่เข้าพวกกัน อาจทำให้พรีเซ็นเทชั่น ดูไม่ดี โดยปกติแล้ว Microsoft PowerPoint จะเตรียม Template สำหรับรูปแล้วการจัดการเรื่องสีให้แล้ว แต่ก็อาจไม่สมบูรณ์มากนัก เพราะถ้าเราต้องการใส่สีให้กลมกลืนกับรูปภาพ และเครื่องมือที่เหมาะในการเลือกสีก็คือ Eyedropper นั่นเอง

ปกติเครื่องมือ Eyedropper มักจะพบในโปรแกรมทางด้านการตกแต่งหรือแก้ไขภาพโดยเฉพาะ แต่สำหรับ Microsoft PowerPoint 2013 ทาง Microsoft ได้เตรียมไว้ให้เราแล้ว

Eyedropper ถ้าแปลตรงๆ ก็คือ หลอดดูดสี ซึ่งเป็นเครื่องมือใช้สำหรับการดูดสีในรูปภาพ หรือในตำแหน่งที่เราต้องการ เพื่อให้สีตรงกับความต้องการมากที่สุด

วิธีใช้งาน Eyedropper ใน Microsoft PowerPoint 2013

Eyedropper Powerpoint 2013

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013
 2. คลิกเปิดรูปภาพที่ต้องการเป็นต้นแบบในการเลือกสี
 3. คลิก Insert
 4. คลิกเลือก Shape
 5. เลือกรูปแบบที่ต้องการ
 6. คลิกขวา Shape ที่สร้างขึ้น (เพื่อเติมสีที่เราต้องการ)
 7. เลือกคำสั่ง Fill
 8. คลิก Eyedropper จะพบว่าไอคอนเปลี่ยนเป็น หลอดดุดสี
 9. ลากไปยังตำแหน่งของสีบนรูปภาพที่เราเปิดค้างไว้ในตอนแรก
 10. คลิกเลือก
 11. สีของ Shape จะถูกเปลี่ยนสีที่เราเลือกใหม่

นอกเหนือจากการเรียกคำสั่ง Eyedropper จากการคลิกขวาของ Shape แล้ว เรายังสามารถคลิกเลือกที่ Shape โดยตรง จากนั้น จะพบเมนู Shape Fill ที่เมนูบาร์ด้านบนให้เลือกได้อีกด้วย

Shapefill with Eyedropper

สรุป คอมพิวเตอร์ทิปนี้ เป็นการแนะนำการใช้คำสั่งการใส่สีใน Shape ที่เราสร้างขึ้นใน Microsoft PowerPoint 2013  โดยใช้เครื่องมือหลอดดูดสี หรือ Eyedropper ที่เราอาจคุ้นเคยกันดีในโปรแกรมประเภทตกแต่งภาพ