FAT64 คืออะไร

Microsoft exFat

ระบบไฟล์แบบใหม่จาก Microsoft

ถ้าพูดถึงระบบไฟล์ต่างๆ บนฮาร์ดดิสก์ เราคงพอรู้จักกันกับระบบ FAT16, FAT32 รวมทั้งระบบไฟล์แบบ NTFS ไปบ้างแล้วน่ะครับ ถ้ายัง ก็ลองหาอ่านภายในเว็บของเราได้ แต่ไฟล์ระบบต่างๆ ข้างต้น ก็มีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เราจะเห็นว่าฮาร์ดดิสก์ส่วนใหญ่จะใช้ไฟล์ NTFS เป็นส่วนใหญ่ แต่เจ้า FAT64 คืออะไรกันแน่ และมีดีกว่าไฟล์ NTFS ของ Microsoft อย่างไร หรือนี่จะเป็นพัฒนาการใหม่ของเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล  เอาเป็นว่า เรามาหาคำตอบกันดีกว่า

FAT64 คืออะไร

FAT64 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า exFAT (Extended File Allocation Table)  เป็นพัฒนาการต่อยอดมาจาก FAT32 ของ Microsoft ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาระบบไฟล์แบบเดิมๆ  โดยเฉพาะไฟล์ FAT32 ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้กับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกิน 4 GB ก็วีดีโอสมัยนี้มีแต่ระบบ HD กันไปหมดแล้ว ไฟล์จึงมีขนาดใหญ่เกินความสามารถของดิสก์แบบเดิมๆ  FAT64 หรือ exFAT นิยมใช้กับอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท SD Card ที่มักใช้กับอุปกรณ์โมบาย แท็บเล็ต และกล้องดิจิตอล อีกด้วย

ข้อดีของ FAT64 (exFAT)

ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ FAT64 หรือ exFAT นั่นคือ สามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac OS X 10.6.5 ขึ้นไป ซึ่งแต่ก่อนเวลาใช้ไฟล์ร่วมกันระบบสองค่ายนี้ เราจำเป็นจะต้อง format ดิสก์เป็นแบบ FAT16 จึงสามารถใช้งานได้

ข้อจำกัดของ FAT64 (exFAT)

  • Windows เวอร์ชั่นต่ำกว่า Windows XP SP2  ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
  • Windows XP SP2 จะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม
  • Windows Vista ต้องเป็น SP 1 ขึ้นไป

สำหรับผู้ใช้งาน Windows 7/8 สามารถใช้งานได้ทันที