FileZilla เครื่องมือโอนย้ายไฟล์

filezilla ftp logo

การทำงานในโลกอินเตอร์เน็ต สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่า เรามีเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยในการโอนย้ายไฟล์ผ่านเซอร์เวอร์บนอินเตอร์เน็ต หรือที่เราเรียกว่า FTP (File Transfer Protocol) การย้ายไฟล์ด้วยวิธีนี้ จะเร็วกว่าการย้ายไฟล์ผ่านทางหน้าเว็บปกติถึงหลายเท่า การโอนย้ายไฟล์ด้วย FTP เราสามารถติดตั้งโปรแกรมประเภท FTP ได้

FileZilla อีกหนึ่งฟรีโปรแกรมสำหรับการโอนย้ายไฟล์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (FTP) ที่น่าใช้งานมาก แถมเป็นฟรีโปรแกรมอีกด้วย

FileZilla ฟรีโปรแกรมสำหรับการโอนไฟล์

วิธีการใช้งานเบื้องต้นโปรแกรม FileZilla

 1. เปิดโปรแกรม FileZilla
 2. กรอกรายละเอียด เพื่อทำการเชื่อมต่อไปยัง server ของเก็บเว็บของเรา
  • Host – ตัวอย่างเช่น ftp.myweb.com เป็นต้น
  • User Name – ชื่อ User ที่เราได้รับตอนซื้อพื้นที่ web hosting
  • Password – ชื่อ Password ที่ไ้ด้รับมา
  • Port – ปกติไม่ต้องใส่ก็ได้ เพราะระบบจะใช้ค่าเริ่มต้น
 3. คลิกปุ่ม Quick Connect
 4. ถ้าผ่าน เราจะเห็นหน้าต่าง แบ่งเป็น 2 ด้าน
  • ด้านซ้าย หมายถึง ไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของเรา
  • ด้านขวา หมายถึง ไฟล์บนเว็บโฮตติ้ง (web hosting)
 5. การโอนย้ายไฟล์ ให้ลากจากหน้าต่าง ด้านซ้าย (computer ของเรา) มายัง ด้านขวา (web hosting)
 6. ดูผลการโอนย้ายด้านล่าง

คุณทราบหรือไม่ว่า เราสามารถลากไฟล์ตรงๆ จากคอมพิวเตอร์่ โดยไม่ต้องทำผ่าน หน้าต่างของโปรแกรม FileZilla ได้ จากนั้นก็ให้วางที่คอลัมภ์ขวาของโปรแกรม ไฟล์ก็จะถูกโอนย้ายไปโฮตติ้ง