ปรับรูปทรงภาพด้วย PowerPoint

shapes PowerPoint

Shapes คืออะไร

สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft PowerPoint คงเคยเห็นไอคอน Shapes ที่ใช้สำหรับการสร้างรูปทรงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวงกลม วงรี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม นอกจากนี้ PowerPoint ยังรองรับการเชื่อมรูปทรงเข้าด้วยกัน ทำให้ได้รูปทรงที่แตกต่างออกไปตามที่เราต้องการ

โดยปกติ Shapes สามารถใส่สีตามความต้องการได้ แต่ถ้าจะดีไหม ถ้าเราสามารถแทรกรูปภาพให้เป็นไปตามรูปทรงหรือ Shapes ที่เราสร้างขึ้น บทเรียนนี้ จะมาแนะนำการใช้คำสั่ง “Fill -> Picture” เพื่อแทรกรูปภาพให้เป็นรูปทรงที่เราสร้างขึ้น และอีกคำสั่งที่คล้ายกัน คือ การ “Crop to Shape” คำสั่งที่จะตัดภาพให้เป็นทรงที่เลือกไว้

picture shapes

วิธีการใช้คำสั่ง Fill ด้วย Picture

 1. เปิดโปรแกรม PowerPoint และ Slide หน้าว่างๆ ขึ้นมา
 2. คลิกเมนู Insert
 3. เลือกคำสั่ง Shapes
 4. เลือกรูปภาพที่ต้องการ เช่น รูปวงกลม เป็นต้น
 5. คลิกและลาก เพื่อสร้างวงกลม (ถ้าต้องการให้วงกลม กลมจริงๆ แนะนำให้กดปุ่ม Shift บนคีย์บอร์ดค้างไว้ จากนั้นลากเพื่อขยายวงกลมให้ได้ขนาดตามต้องการ)
 6. คลิกเลือกที่รูปวงกลม คลิกขวาเลือกคำสั่ง Fill
 7.  คลิกเลือกคำสั่งย่อย Picture
 8. คลิกเลือก From a file และเลือกรูปภาพภายในเครื่องคอมฯ ของเรา
 9. คลิกเลือก Insert
 10. จะพบว่า ภาพที่นำมาเติมเข้ามา จะกลายเป็นรูปวงกลม ตามรูปร่างที่เราสร้างขึ้นมา

ทิปเพิ่มเติมการสร้างภาพให้อยู่ในรูปทรงต่างๆ

ในทางกลับกัน เราสามารถเลือกรูปภาพที่เราต้องการปรับเป็นรูปทรงต่างๆ ก่อน จากนั้น ค่อนเลือกปรับภาพที่เป็นต่างๆ ได้เช่นกัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ ก็ไม่ต่างกัน สำหรับขั้นตอนมีดังต่อไปนี้

วิธีใช้คำสั่ง Crop to Shape

 1. เปิดโปรแกรม PowerPoint และ Slide หน้าว่างๆ ขึ้นมา
 2. คลิกเมนู Insert
 3. เลือก Pictures จากนั้นคลิกเลือกรูปภาพในคอมพิวเตอร์ของเรา
 4. คลิกปุ่ม Open ภาพที่เลือก จะถูกแทรกใน Slide ของเรา
 5. ดับเบิลคลิกที่ภาพที่เปิด จะพบเมนู Format
 6. คลิกเลือกไคอน Crop
 7. เลือกคำสั่งย่อย Crop to Shape
 8. คลิกเลือก Shapes ที่ต้องการ
 9. จะพบว่า รูปภาพได้ถูกตัดเป็นรูปทรง หรือ Shape ที่เราเลือก

สรุปคือ ทั้งสองวิธีข้างต้น จะได้ดผลลัพธ์ที่เหมือนกัน คือ รูปภาพจะถูกตัดออกเป็นรูปทรงที่เราเลือก

 

ภาษาอังกฤษ วันละคำสองคำ

 • Crop แปลว่า การตัด
 • Fill แปลว่า ใส่ หรือ เติม
 • Shapes แปลว่า รูปร่าง