คำสั่งน่าใช้ Filter บน Excel

microsoft excel tips

ข้อมูลจำนวนมาก ควรใช้ Filter ช่วย

Filter เป็นอีกหนึ่งคำสั่งสำคัญและนิยมใช้งานกันมาก บน Microsoft Excel โดยเฉพาะกับข้อมูลจำนวนมาก เพราะเป็นคำสั่งที่ช่วยกรองข้อมูลให้อยู่ในกลุ่มข้อมูลที่เราต้องการ

ตัวอย่างเช่น เรามีตัวเลขการใช้จ่ายประจำวันในบ้านของเรา และเราต้องการทราบว่า ค่าใช้จ่ายประจำวันแต่ละประเภท มียอดเท่าไหร่ คำสั่ง Filter จะช่วยให้เราสามารถสรุปได้อย่างแค่ดาย

คำสั่ง Filter สามารถเรียกได้โดยการคลิกเข้าเมนู  Home เลือกคำสั่งย่อย Sort & Filter และเลือกคำสั่ง Filter  ข้อสังเกต ถ้า sheet ไหนมีสัญลักษณ์ รูปสี่เหลี่ยมและมีลูกศรสามเหลี่ยมหัวลง แสดงว่า มีการใช้คำสั่ง Filter แล้ว

วิธีการใช้คำสั่ง Filter บน Excel

how-to-filter excel
 1. สร้าเอกสารบน Microsoft Excel
 2. คลิกเลือกที่ส่วนหัวของตาราง  จากภาพ ส่วนหัวคือ Row 2  ได้แก่ วันที่ คำใช้จ่าย และจำนวน
 3. จากนั้น ให้คลิกที่เมนู Home เลือกไอคอนขวามือ ชื่อ Sort & Filter
 4. เลือกคำสั่งย่อย Filter
 5. จากนั้น เราจะพบสัญลักษณ์ สี่เหลี่ยมและมีลูกศรสามเหลี่ยมหัวลง
 6. คลิกที่คอลัมภ์ที่ต้องการ เช่น ค่าใช้จ่าย
 7. จะพบว่า มีคำว่า Select All ให้คลิกหนึ่งครั้ง เพื่อเอาออก
 8. จากนั้น คลิกเลือกคำใช้จ่ายที่ต้องการ ตรวจสอบ เช่น ค่าเครื่องดื่ม คลิกปุ่ม OK
  set-filter excel
 9. จะสังเกตว่า Sheet ที่แสดง จะมีเฉพาะรายการค่าเครื่องดื่ม เท่านั้น
  setup-filter excel

ถ้าต้องการกลับไปอย่างเดิม ก็ให้คลิกเอา Select All กลับมาก็เท่านั้นเอง  รายละเอียดคำสั่งข้างต้น ทดสอบจาก Microsoft Excel 2010 ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับ Excel ทุกเวอร์ชั่น แต่คำสั่ง อาจวางอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปบ้าง แล้วแต่เวอร์ชั่น