Find and Replace ใช้กันบ้างหรือเปล่า

fine-replace microsoft office

แก้ไขข้อความแบบเร็วสุดๆ

สำหรับผู้ที่ต้องพิมพ์รายงาน หรือเอกสารประเภทใดๆ ก็ตามด้วยโปรแกรมในตระกูล Microsoft Office ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word, Excel หรือแม้กระทั่ง PowerPoint การพิมพ์ข้อความจำนวนมากๆ ย่อมอาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย โดยเฉพาะกับตัวสะกด ดังนั้น การแก้ไขคำที่พิมพ์บ่อยๆ และผิดพลาดไปแล้ว เราสามารถแก้ไขได้ในเวลาอันรวดเร็ว ถ้าเราใช้คำสั่ง Find and Replace บน Microsoft Office

การใช้คำสั่ง Find และ Replace นี้ รองรับการใช้งานในทุกๆ เวอร์ชั่นของโปรแกรมในตระกูล Microsoft Office / Office 365

คำสั่ง Find จะทำการค้นหาคำที่เราต้องการ ส่วนคำสั่ง Replace ใช้สำหรับการเปลี่ยนคำที่เราค้นหาพบ และแทนที่ด้วยคำที่เราต้องการเปลี่ยน

การพิมพ์สามารถพิมพ์คำเพียง 1 คำ 2 คำ หรือบางส่วนของคำ จะพิมพ์ในรูปแบบประโยคก็ได้เช่นเดียวกัน แต่ผลลัพธ์การค้นหา อาจไม่ได้ในทุกกรณี เนื่องจากถ้าพิมพ์บางตัวอักษรผิด โปรแกรมก็อาจจะค้นหาไม่พบ

วิธีใช้คำสั่ง Find & Replace

  1. เปิดงานหรือเอกสารที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Microsoft Word, Excel หรือแม้กระทั่ง PowerPoint 
  2. กดปุ่ม Ctrl + F เพื่อเรียกคำสั่ง Find
  3. ในช่อง Find พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา
  4. ในช่อง Replace พิมพ์คำที่ต้องการให้เป็นคำใหม่find-replace ms office
  5. กดปุ่ม Replace ถ้าต้องการให้เปลี่ยนทีละคำ
  6. กดปุ่ม Replace ถ้าต้องการให้เปลี่ยนทุกคำที่มีอยู่ในไฟล์นั้นๆ

คุณทราบหรือไม่ว่า นอกเหนือจากโปรแกรมในตระกูล Microsoft Office ที่มีคำสั่ง Find & Replace แล้ว โปรแกรมอื่นๆ ที่มีการพิมพ์ข้อความส่วนใหญ่ ก็มีความสามารถนี้ด้วยเช่นกัน

คำสั่ง Find ยังสามารถใช้งานได้กับอีกหลายๆ โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Windows โดยเฉพาะโปรแกรม web browser ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ต ยังไงก็ลองทดสอบกันดูนะครับ รับประกันได้เลยว่า มีประโยชน์จริงๆ