Format Date ไม่ถูกใน Excel

Format Date

Format Date คืออะไร

สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อาจเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ Import ข้อมูลจากไฟล์ประเภท CSV หรือ Text ไฟล์จากโปรแกรมอื่นๆ

พอนำเข้ามาใน Excel อาจไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ อย่างเช่น ข้อมูลตัวเลขบวกไม่ได้ ข้อมูลวันที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น

ปัญหาการ Import ข้อมูลจากโปรแกรมอื่นๆ มายังโปรแกรม Excel อาจประสบปัญหาความไม่ถูกต้องของประเภทฟิลด์ได้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ที่สำคัญ เราจะแก้ไขอย่างไรต่างหาก บทความนี้ จะมาแนะนำการแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดกับตัวเอง ซึ่งกว่าจะแก้ไขได้ ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียว

บทความจะมาแนะนำการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับฟิล์ด Date ที่ไม่สามารถนำไปใช้งานได้ เนื่องจาก Format ของฟิล์ดนั้นๆ ไม่ถูกต้อง ทั้งๆ ที่พอตรวจสอบ Format แล้ว ดูเหมือนจะถูก แต่พอจะปรับรูปแบบการแสดงผลกับไม่สามารถทำได้

สำหรับวิธีการแก้ไข Format Date

 1. คลิกเลือกเซลที่มีปัญหา หรือถ้ามีหลายเซลดังภาพ ให้คลิกคลุมทั้งหมด
 2. จะพบสัญลักษณ์สี่เหลี่ยม และมีเครื่องหมายตกใจ
 3. คลิกเลือกด้านข้าง จะพบเมนู “Text Date with 2-Digit Year”
 4. คลิกเลือก Convert XX to 19XX หรือ Convert XX to 20XX ทั้งนี้ ขึ้นกับข้อมูลของเราว่า น่าจะตกอยู่ในปี คศ อะไร
 5. จะพบว่า Cell เหล่านี้ จะถูกแปลงเป็น Format Date ได้อย่างถูกต้อง
 6. ทดสอบได้ง่ายๆ โดยการลองนำมาควณ หรือ ลองเปลี่ยน Format ของวันที่เป็นแบบอื่นๆ เช่น แบบ “Long Date” หรือ “Short Date” ถ้าเปลี่ยนและแสดงผลได้อย่างถูกต้อง ก็แสดงว่าทำสำเร็จ

ใครประสบปัญหาเช่นเดียวกับผม แนะนำให้ลองทำตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นได้เลย และก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครๆ อีกหลายๆ คน ส่วนตัว ก็ช่วยให้สามารถทำงานที่ค้างได้อย่างสมบูรณ์ไปแล้วเช่นกัน

ทิปเพิ่มเติม สำหรับใครที่ยังไม่ทราบวิธีการ Import หรือ ดึงข้อมูลจากไฟล์ Text / CSV ก็ลองทำตามขั้นตอนด้านล่างกันดูครับ สำหรับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ทดสอบจากโปรแแกรม Microsoft Excel ที่อยู่ใน Office 365 ครับ

วิธีการ Import หรือนำเข้าข้อมูลจากแหล่งอื่น

 1. คลิกเมนู Data
 2. คลิกเลือกไอคอน Get Data
 3. เลือกเมนู From File
 4. คลิกเลือก From Text/CSV

ภาษาอังกฤษวันละคำสองคำ

 • Convert แปลว่า แปลง
 • CSV (Comma-Separated Value) หมายถึง ไฟล์ในรูปแบบตารางที่แย่งแยกโดยใช้จุลภาพ (,) หรือใช้แถบในการแย่งแยกข้อมูล
 • Format แปลว่า รูปแบบ
 • Import แปลว่า การนำเข้า