Flash Fill คำสั่งน่าใช้บน Excel 2013

microsoft excel tips

Flash Fill คืออะไร

สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Excel 2013 ขึ้นไป เราจะพบคำสั่งที่น่าใช้อีกตัวหนึ่ง มีชื่อว่า Flash Fill เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับ การจัดรูปแบบของตัวเลข เช่น หมายเลขโทรศัพท์ วันที่ รวมทั้งการรวมคำ เป็นต้น ให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ  โดยที่เราไม่จำเป็นต้องแก้ไขโดยการพิมพ์รูปแบบทีเราต้องการใหม่ทั้งหมด คำสั่ง Flash Fill สามารถหาได้เมนู Data และเลือก Flash Fill (ไอคอน)

คำสั่ง Flash Fill เป็นคำสั่งใหม่บน Microsoft Excel 2013 ขึ้นไป ดังนั้น ผู้ใช้งาน Microsoft Excel 2003, 2007 หรือแม้กระทั่ง 2010 ก็จะไม่มีคำสั่งนี้น่ะครับ

วิธีการใช้คำสั่ง Flash Fill

flash-fill Excel-2013

 1. เปิดโปรแกรม Excel 
 2. พิมพ์ชื่อ Last Name, Name, First Name
 3. ในคอลัมภ์ Name ให้พิมพ์ชื่อ (ใส่รูปแบบที่ต้องการ)
 4. ในช่องถัดมา แค่พิมพ์ตัวเอักษรเริ่มต้น จะพบข้อความขึ้นอัตโนมัติ (สีเทา)
 5. จะนั่น แค่กด Enter เพื่อยืนยัน ข้อความทั้งหมดก็จะแสดงให้ทันที

Flash Fill รองรับกับข้อมูลอะไรบ้าง

 • จัดรูปแบบของเบอร์โทรศัพท์
  ตัวอย่าง  0888888888 แปลงมาเป็น 088 888-8888
 • ข้อมูลวันที่
  19671201 แปลงมาเป็น 12-01-1967
 • การรวมชื่อ จัดเรียงตามต้องการ
  John Smith แปลงมาเป็น John Smith (ในเซลเดียวกัน)
 • การแยกข้อความ
  John Smite (เซลเดียวกัน) แปลงมาเป็น John (แยกออกมาเฉพาะชื่อ)