เปรียบเทียบความยาวโฟกัสของกล้อง

camera lens

ความยาวโฟกัส คืออะไร

หลายคนอาจทราบแล้วว่า ความยาวโฟกัสของกล้อง คือ ระยะจากกลางเลนส์ถึงเซ็นเซอร์ภาพ เลนส์แต่ละชนิดจะมีความยาวโฟกัสที่ต่างกัน แต่คุณทราบหรือไม่ว่า กล้องดิจิตอลคอมแพค จะเรียกความยาวโฟกัสต่างจากกล้อง DSLR ดังนั้น การเลือกซื้อกล้องดิจิตอลแต่ละประเภท ก็ควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนด้วย

ความยาวโฟกัสของกล้องคอมแพค กับ กล้อง DSLR

focus length size

กล้องดิจิตอลคอมแพค กับกล้องดิจิตอล SLR มีความแตกต่างของความยาวโฟกัสที่ต่างกัน กล่าวคือ กล้องดิจิตอลคอมแพค จะบอกเรื่องของกำลังซูม เป็นจำนวนเท่า เช่น

 • กล้องดิจิตอลคอมแพค
  ใช้การซูมแทนความยาวโฟกัส เช่น ซูม 3 เท่า (3X), ซูม10 เท่า (10X) หรือซูม 20 เท่า (20X)  เป็นต้น
 • กล้องดิจิตอล SLR หรือ DSLR
  หน่วยเป็นระยะความยาว โดยมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ตเช่น 100 mm, 200 mm หรือ 1200mm เป็นต้น

ทางยาวโฟกัส มีผลกับขนาดความยาวของกระบอกเลนส์

เรื่องที่ต้องเน้น ทางยาวโฟกัส หมายถึง ค่าระยะทางจาก Image Sensor ไปยังกึ่งกลางเลนส์ เช่น ทางยาวโฟกัส 100mm หรือ 200mm เป็นต้น ทำให้กระบอกเลนส์มีความยาวมากขึ้น ถ้าทางยาวโฟกัสก็จะมากขึ้นด้วย

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเลนส์

 • เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสประมาณ 35 มม. จะเรียกว่า “เลนส์ปกติ”
  เหตุผลก็คือ มุมมองภาพของเลนส์มีความใกล้เคียงกับขอบเขตการมองเห็นของคนเรา
 • เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสสั้นกว่า 35 มม. เรียกว่า “เลนส์มุมกว้าง”
 • เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสยาวกว่า 35 มม. เรียกว่า “เลนส์ระยะไกล”