เทคโนโลยี Force Touch

Force Touch Technology

Force Touch คืออะไร

ถ้าพูดแค่คำว่า Touch จะหมายถึง กดแตะ หรือสัมผัส ซึ่งเรามักจะใช้กับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตเป็นส่วนใหญ่ ส่วนคำว่า Force ถ้าจะแปลตรงๆ ก็คือ การกด ดัน บังคับ แต่ ณ ที่นี้จะหมายถึง กดที่แรงมากกว่าแค่การแตะ ซึ่งเทคโนโลยี Force Touch นี้ มีใชัในอุปกรณ์ของค่าย Apple นั่นเอง ซึ่งทำให้อุปกรณ์นั้นๆ สามารถแยกแยะคำสั่งได้อีกระดับหนึ่ง นอกเหนือจากการแตะธรรมดา

Force Touch ใช้กับอุปกรณ์ส่วนไหน

ถ้าเป็น Smartphone, Smartwatch หรือ Apple Watch ของ Apple ก็ใช้สั่งการผ่านหน้าจอสัมผัส แต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ mac ก็ใช้สั่งการผ่าน Trackpad ได้นั้นเอง

ข้อสังเกต สืบเนื่องจากอุปกรณ์ของ Apple โดยเฉพาะ iPhone จะมีปุ่ม (ที่เป็นปุ่ม) เพียงปุ่มเดียว ซึ่งแตกต่างจากค่าย Android ที่มีถึง 3 ปุ่ม ดังนั้น การเพิ่มระดับการกดเบา และแยกแยะเป็นอีกหนึ่งคำสั่ง ก็ช่วยให้เราสามารถสั่งงานอุปกรณ์นั้นๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น คุณเห็นด้วยกับความคิดนี้หรือไม่ ..

เคล็ดลับเด็ดการใช้  Force Touch

 • เพื่อการค้นหา
  ถ้าเรามีการคลิกเลือกในส่วนของข้อความ หรือคำศัพท์ ทำให้สามารถเชื่อมต่อไปยัง พจนานุกรม หรือ วิกิพีเดีย
 • กดค้างบนชื่อไฟล์
  จะหมายถึง การขอแก้ไขเปลี่ยนชื่อไฟล์  คล้ายกับการกด F2 บน Windows เพื่อ rename
 • กดค้างลิงค์ในส่วนของ Safari
  จะสามารถดูรายละเอียดของหน้าเว็บเพจนั้นๆ แบบอินไลน์
 • กดบนที่อยู่
  จะสามารถเข้าถึงในส่วนของแผนที่ได้โดยตรง
 • กดค้างบนหมายเลขเที่ยวบิน
  สามารถเข้าถึงรายละเอียดของเที่ยวบินนั้นๆ ได้โดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ เพิ่มเติม

เคล็ดลับข้างต้น เป็นเพียงบางส่วนที่เราสามารถใช้กับการใช้งานในส่วนต่างๆ หรือโปรแกรมต่างๆ บนอุปกรณ์ของค่าย Apple แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ Force Touch ยังมีประโยชน์ในส่วนของโปรแกรมอื่นๆ เช่น iMove, Spotlight, Map เป็นต้น  เห็นประโยชน์แบบนี้แล้ว สำหรับใครที่ใช้อุปกรณ์ใหม่ๆ ของค่าย Apple ก็ลองทดสอบดู แต่ถ้าไม่ได้ ให้ลองเข้าไปติดตั้งการใช้ Force Touch กันก่อน ดังมีรายละเอียดังนี้

วิธีการตั้งค่า Force Touch บน Trackpad

trackpad macbook

 1. คลิกไอคอน Apple
 2. เลือก System preferences
 3. คลิกเลือก Trackpad
 4. เลือกแท็บ Point and Click
 5. ให้ดูที่ Click pressure และปรับระดับความหนักของการกดตามต้องการ  ให้สังเกตเสียงจะเปลี่ยนไปตามการตั้งค่าของแรงกดแต่ละครั้ง

การยกเลิการตั้งค่า Force Touch ให้ทำการคลิกยกเลิกหัวข้อ Force Click and haptic feedback แค่นั้นเอง  ดังนั้น การจะใช้คำสั่งวิธีการนี้ได้้ จะมีการตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อนเสมอ

คุณทราบหรือไม่ว่าความสามารถในเรื่อง Force Touch นี้มีมาตั้งแต่ปี 2558 แล้วครับ ดังนั้น ใครที่ซื้ออุปกรณ์ของค่าย Apple หลังจากนี้ เชื่อว่า จะสามารถใช้คุณสมบัติได้อย่างแน่นอน