ฟังก์ชั่นการนับจำนวนข้อมูลบน Excel

อยากทราบจำนวนข้อมูลที่ซ้ำกัน

สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Excel และมีข้อมูลจำนวนมาก ปัญหาหนึ่งก็คือการนับจำนวนของสินค้าที่ซ้ำๆ กัน ยิ่งถ้ามีตัวเลขจำนวนมากๆ ถึงหลักร้อยหลักพัน คงไม่สนุกแน่ที่ต้องมานับจำนวนข้อมูลที่ซ้กัน รับประกันตาลายกันไปข้างหนึ่ง สำหรับปัญหานี้ แก้ไขได้ง่าย ด้วยฟังก์ชั่น Excel ที่ชื่อว่า CountiF บน Microsoft Excel
ขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้ มีทดสอบจริง จากใช้โปรแกรมด้วย Microsoft Excel 2010

วิธีการใช้คำสั่ง Countif บน Microsoft Excel

function excel countif

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel
 2. คลิกเลือกเปิดไฟล์ sheet ที่ต้องการ
 3. คลุมข้อมูลที่ต้องการสุ่มนับ
 4. วางเม้าส์ในเซลล์ที่ว่างๆ
 5. เริมต้นด้วยการใส่เครื่องหมาย เท่ากับ (=)
 6. พิมพ์คำว่า =Countif
 7. ใส่เคาื่องหมายวงเล็บเปิด หลังคำว่า Countif
 8. ลากเม้าส์ไปคลุมข้อความที่ต้องการนับ
 9. จากนั้นใส่เครื่องหมาย คอมม่า (.)
 10. หลังคอมม่า ให้พิมพ์คำ หรือตัวเลขที่ต้องการนับ
 11. ใส่เครื่องหมายวงเล็บปิด

รูปแบบฟอร์แมทของคำสั่ง = Countif(ช่่วงของข้อมูล, เงื่อนไข)

Avatar

Mr. ONE - Admin

ทำงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ชอบเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ ชอบขีดๆ เขียนๆ โดยเฉพาะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มีประสบการณ์การเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ เขียนแบบเรียนระบบสารสนเทศทางด้านโรงแรม