ปรับข้อความบน Excel ให้เล็กใหญ่

Excel Tips ตอนตัวอักษร

นอกเหนือจากการพิมพ์ตัวเลขบนตารางบน Excel แล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ นั่นคือ การพิมพ์ข้อความโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีการพิมพ์แบบตัวอักษรเล็กบ้างใหญ่บ้าง

แถมบางครั้งก็มีการ copy ข้อมูลจากภายนอก และได้รูปแบบที่ไม่สวยงาม จำเป็นจะต้องพิมพ์ใหม่ เช่น พิมพ์คำว่า  “i love you ” แทนที่จะพิมพ์คำว่า “I Love You”

กรณีนี้ คุณจะแก้ไขอย่างไร ถ้าไม่ต้องการพิมพ์ใหม่ สำหรับผูใช้งาน Excel แล้ว เราสามารถปรับแต่งตัวอักษรที่พิมพ์บนเซลตารางได้ โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใหม่ โดยสามารถเลือกใช้ Function ดังต่อไปนี้

คำสั่งปรับแต่งตัวอักษรบน Excel

 • Proper คำสั่งสำหรับปรับตัวอักษร “ตัวแรก” ในแต่ละคำให้ใหญ่และตามด้วยตัวเล็ก
 • Lower คำสั่งสำหรับปรับตัวอักษร “ทั้งหมด” ให้เป็นตัวเล็ก
 • Upper คำสั่งในการปรับตัวอักษร  “ทั้งหมด” ให้เป็นตัวใหญ่

วิธีการใช้งาน Function Proper, Lower และ Upper

proper-lower-upper Excel-function
 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel
 2. พิมพ์ข้อความ หรือ copy ข้อความภาษาอังกฤษจากภายนอกมาวาง
 3. จากนั้น การเริ่มต้น Function บน Excel จะต้องเริ่มต้นด้วยการพิมพ์เครื่องหมาย “=”
 4. พิมพ์ตามด้วยชื่อ Function ตัวอย่างเช่น
  • =Proper(ชื่อเซล)
  • =Lower(ชื่อเซล)
  • =Upper(ชื่อเซล)
 5. จากนั้นก็กดปุ่ม Enter เราจะพบข้อความมีการปรับขนาดตามที่เรากำหนด

หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับ โดยเฉพาะข้อความที่มีการ copy มาจากแหล่งต่างๆ ที่มีตัวอักษรไม่สวยงาม ผลลัพธ์ที่ได้จะ copy ไปวางบนเอกสาร Microsoft Word ก็สามารถทำได้เช่นกัน