ทิป เทคนิคการใช้ Excel

ใส่ชื่อจังหวัดให้ถูกบน Excel

Geography Excel

ตรวจสอบชื่อจังหวัดให้ถูกต้องแผนที่

อีกหนึ่งความสามารถที่น่าสนใจมากบน Microsoft 365 เป็นการตรวจสอบข้อมูลการบันทึกชื่อจังหวัดในประเทศไทย และลิงค์โยงไปกับแผนที่ ผลลัพธ์ที่ได้และน่าสนใจคือ

หนึ่ง (1) มีการตรวจสอบชื่อและแก้ไขให้ (กรณีพิมพ์ผิด) และ สอง (2) สามารถคลิกเชื่อมโยงข้อมูลรายละเอียดของจังหวัดนั้นๆ ได้อย่างอัตโนมัติ ใครสนใจ ก็ลองทำตามได้เลย

Geography บน Microsoft Excel

คำสั่งที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้งาน

  • Data -> Geography

วิธีการใช้คำสั่ง Geography

  1. เริ่มต้นให้พิมพ์ข้อมูล รวมทั้งสร้าง Column ที่เป็นชื่อจังหวัด
  2. จากนั้น คลุม ชื่อจังหวัดทั้งหมด ใน column “Location”
  3. คลิกเมนู Data
  4. คลิกคำสั่ง Geography
  5. จะพบหน้าต่าง “Data Selector”
  6. ภายในเซลชื่อจังหวัด จะพบว่า มีสัญลักษณ์คล้ายสมุด แสดงอยู่ รวมทั้งชื่อจังหวัด ก็มีการปรับเปลีย่นให้ถูกต้อง
  7. ปิดหน้าต่าง Data Selector ได้เลย
  8. ทดสอบคลิกชื่อจังหวัดที่ต้องการ จะพบว่า มีหน้าต่างย่อยแสดง พร้อมรายละเอียดของจังหวัดนั้นๆ
ผลลัพธ์คำสั่ง Geography บน Microsoft Excel