ทิป เทคนิคการใช้ Excel

ใส่ศูนย์ในเซลว่างบน Excel

Go to Special

คำสั่งที่น่าจะได้ใช้บ่อยๆ

สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Excel คงทราบดีว่า หลังจากที่เราได้มีการบันทึกข้อมูลไปแล้ว หลายๆ ครั้ง เราจำเป็นจะต้องมีการปรับข้อมูลให้มีความสวยงาม ตัวอย่างเช่น บางเซลที่เป็นช่องว่าง

แต่เราต้องการให้ใส่หมายเลขศูนย์ (0) เพื่อให้รายงานของเรามีความสวยงาม ดังนั้น ถ้าเราจำเป็นจะต้องมีการใส่ค่าศูนย์ลงไป และในเอกสารมีช่องว่างมากมายให้ใส่ ถ้าจะให้ใส่ทีละช่อง ก็อาจทำให้ตาลายได้

บทความนี้ จะมาแนะนำเทคนิคของ Microsoft Excel ในการใส่ค่าอะไรก็ได้ลงในเซลว่างๆ ตามใจเรา

Go to Special – Microsoft Excel

คำสั่งที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้งาน

 • Find & Select -> Go to Special

วิธีใช้งานคำสั่ง Go to Special

 1. เริ่มต้น ให้เปิดเอกสาร Sheet ที่ต้องการใส่ค่า
 2. คลุมเฉพาะข้อความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 3. คลิกเมนู Home
 4. คลิกเมนูย่อย Find & Select
 5. จากนั้นให้คลิกเลือก Go to Special
 6. ในหัวข้อ Select ให้เลือก Blanks (ช่องว่าง)
 7. คลิก OK
 8. จากนั้นใน sheet ของเราจะมีการเลือกเซล ที่เป็นช่องว่าง (ตามที่เราเลือก Blanks)
 9. ใส่ตัวเลขศูนย์ (0) แต่อยาเพิ่มกดปุ่ม Enter
 10. ให้กดปุ่ม Ctrl + Enter แทน (กดปุ่ม Ctrl ค้าง และกดปุ่ม Enter ตาม)
 11. จะพบว่า เอกสารของเรามีการใส่ ศูนย์ ในช่องว่างตามที่เราต้องการ
ผลลัพธ์ของการใช้คำสั่ง Go to Special (Blank)