เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google

google-data-studio

Google Data Studio คืออะไร

เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ประเภท Visualization เป็นโปรแกรมที่นำเอาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น Excel, CSV และ Database ทั่วไป มาทำการวิเคราะห์แสดงผลในรูปแบบของกราฟหรือรายงาน เพื่อทำให้ดูและอ่านให้เข้าใจได้ง่าย

ปัจจุบัน เราถือว่า Data หรือ ข้อมูล เป็นสิ่งสำคัญ การได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง จะนำมาซึ่งการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องเช่นกัน และสิ่งสำคัญคือ เครื่องมือในการวิเคราะห์ ถ้ามีเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์ได้ง่าย และฟรี ก็ยิ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากขึ้น

Google Data Studio เรียกสั้นๆ ว่า GDS

คุณสมบัติของ Google Data Studio

รองรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลประเภทต่างๆ ทาง Google เรียกว่า Data Source

 • รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลกับ Google Docs (Sheets)
 • รองรับการเก็บข้อมูลไว้ใน Drive (Google Cloud)
 • รองรับการเชื่อมต่อกับ Google Analytics
 • รองรับการเชื่อมต่อกับ Google Adwords
 • รองรับการเชื่อมต่อกับ YouTube
 • รองรับการเชื่อมต่อกับ SQL ประเภทต่างๆ
 • รองรับการเปลี่ยนประเภทฟิล์ด กรณีนำเข้ามาแต่ไม่ถูกต้อง (Field Type)
 • รองรับการสร้างฟิล์ดเพิ่มเติมได้ เช่น สร้างฟิล์ดใหม่ ที่มีการคำนวณ เป็นต้น

ไม่ได้หมดในเรื่องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะครับ จริงๆ แล้วยังมีอีกมากที่ Google Data Studio รองรับ แนะนำว่าให้ลองเข้าไปที่ลิงค์ https://datastudio.google.com/ ในอนาคตก็เชื่อได้ว่า Google Data Studio น่าจะรองรับการฐานข้อมูลได้ทุกประเภท

หลักการทำงานของ Google Data Studio

 • Connect การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลประเภทต่างๆ
 • Visualize แสดงผลในรูปแบบของกราฟ หรือรูปภาพ หรือรายงาน
 • Share รองรับการแบ่งปันผลลัพธ์ให้กับบุคคลอื่นๆ รวมทั้งลูกค้า

วิธีการใช้งาน Google Data Studio

How to GDS
ภาพแสดงหน้าต่างการทำงานของ Google Data Studio (GDS)
ภาพแสดงหน้าต่างข้อมูลหลังจาก Connect เข้าสู่ GDS
 1. เปิด Google Chrome และ Login ด้วยบัญชี Google
 2. เข้าไปที่ลิงค์ https://datastudio.google.com
 3. แนะนำให้คลิกเลือก “Data Source” ก่อนเลือก Report เพื่อทำการนำข้อมูลเข้าระบบก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่า ข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์นั้น ไม่มีปัญหา
 4. หลังจากเลือกไฟล์ที่ต้องการมา ให้คลิก “Connect” เพื่อเชื่อมต่อข้อมูล จะพบหน้าต่างให้ตรวจสอบ field แต่ละช่องว่า ถูกต้องไหม โดยเฉพาะ field ที่ต้องการคำนวณ ให้แก้ไขได้เลย
 5. หลังจากนั้น มาเลือก Template ในการใช้งาน หรือจะเลือก Blank กรณีที่เราต้องการสร้างในรูปแบบของเราเอง สำหรับมือใหม่ Template น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่า
 6. หลักการทำงาน คือ ให้เลือก “Add a chart” จากนั้น ให้เลือกฐานข้อมูลในส่วนของ Fields ที่ต้องการนำมาแสดง ถ้าเลือกไม่ผิด ก็จะแสดงผลออกมาให้เห็น
 7. หลังจากนั้น เราสามารถสั่ง Shared เพื่อแบ่งปันผลลัพธ์ให้คนอื่นได้ทันที

ข้อควรทราบอย่างหนึ่งในการทำงานอะไรก็ตามบนระบบ Cloud ส่วนใหญ่เราไม่จำเป็นต้องกดปุ่ม Save เพื่อบันทึก เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการบันทึกไฟล์ให้แบบอัตโนมัติ

สำหรับวิธีการใช้งาน Google Data Studio (GDS) โดยละเอียด จะพยายามนำเสนอให้ในบทความต่อไป แต่ก็อย่าลืม แวะเข้ามาเยี่ยมชมบ่อยๆ หรือ Bookmark เว็บไซต์ของเรา เพื่อเป็นกำลังใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ให้อีกนะครับ

ภาษาอังกฤษวันละคำสองคำ

 • Blank แปลว่า ว่าง
 • Bookmark แปลว่า ที่คั่นหนังสือ
 • Connect แปลว่า เชื่อมต่อ
 • Performance แปลว่า ประสิทธิภาพ
 • Visualization แปลว่า การแสดง