เทคโนโลยี GPON

GPON technology

สวัสดีเทคโนโลยีแห่งอนาคต

การสื่อสารในปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้อย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสาร การทำงานข้ามโลก หรือแม้แต่ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไป ที่คนส่วนใหญ่ มีการเสพสื่อผ่านออนไลน์อย่างไม่รู้จักอิ่ม ผลที่ตามมาทำให้เกิดพลังแห่ง social media ที่นับวันจะยิ่งควบคุมได้ยากมากยิ่งขึ้น

สืบเนื่องจากอินเตอร์เน็ต มีความสำคัญในทุกๆ ระดับไม่ว่าจะเป็นครอบครัว องค์กรเอกชนหรือแม้แต่ภาครัฐบาล ปัจจัยสำคัญที่ไม่เคยเพียงพอ นั่นคือ ความเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ถ้าจะย้อนกลับไปดูพัฒนาของการให้บริการอินเตอร์เน็ต จะเห็นได้ชัดว่าไม่เพียงกี่สิบปี ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยเริ่มต้นจาก

พัฒนาการของการสื่อสารอินเตอร์เน็ต

  1. โมเด็มที่มีความเร็วระดับ 56 KB
  2. โมเด็ม ADSL ที่มีการพัฒนาในระดับ Mbps
  3. Router ความเร็วในระดับ GB
  4. FTTX Fiber Optic ที่ไม่จำกัดความเร็ว

จะเห็นได้ชัดว่า เทคโนโลยีการสื่อสารจะมาสิ้นสุด (ณ เวลานี้) สายเส้นใยแก้วนำแสง หรือ Fiber Optic ซึ่งไม่ใช่ของใหม่ และมีมานานหลายสิบปี แต่ปัจจุบัน ด้วยราคาที่ลดลงอย่างมาก ทำให้ Fiber Optic เป็นสายสัญญาณที่มีการนำเป็นสายสัญญาณพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นตามองค์กร หรือแม้แต่ตามบ้าน ซึ่งเราคงรู้จักกันดีแล้วกับคำว่า FTTH หรือ Fiber to Home นั่นเอง

GPON คืออะไร

กล่าวอรัมภบทมาตั้งนาน แต่เพื่อต้องการให้เข้าใจในพัฒนาการของระบบการสื่อสารในบ้านเราและทั่วโลกว่าเป็นมาอย่างไร สรุปง่ายๆว่า เรามาถึงจุดที่เรียกได้ว่า เป็นยุคของ Fiber Optic แล้ว สำหรับความหมายของ GPON มีดังนี้

  • G ย่อมาจาก Gigabit
  • PON ย่อมาจาก Passive Optical Network

สรุป คือ GPON หมายถึง ระบบเครือข่ายระดับกิกะบิท ที่ใช้สายเส้นใยแก้วนำแสงหรือ Fiber Optic เป็นตัวสื่อสารในลักษณะ Point to Multipoint โดยไม่จำเป็นต้องมี Router แต่จะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้ามาแทนที่ ได้แก่ OLT (Optical Line Terminal) และ ONU (Optical Network Unit)

ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดคือ ไม่มีข้อจำกัดในการเรื่องความเร็วในการสื่อสารอีกต่อไป เพราะ Fiber Optic เป็นการส่งสัญญาณแบบใช้แสง ซึ่งถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่เร็วที่สุดในโลก ณ ขณะนี้

ปัจจุบัน ตามบ้านเราก็ใช้เทคโนโลยีแล้ว และสำหรับองค์กรก็เริ่มเห็นมีการติดตั้งระบบ GPON หรือ PON แล้วด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะกับธุรกิจโรงแรมที่มีการให้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับลูกค้าที่มาพัก และใช้บริการห้องจัดเลี้ยง เพื่อให้สามารถรองรับการเทคโนโลยีความเร็วสูง และ ทีวี 4K เทคโนโลยีตามห้องพัก