ประโยชน์ของ Header Footer ใน Microsoft Word

microsoft word tips

ทำความรู้จัก Header / Footer

ไม่ว่าคุณจะใช้โปรแกรม Microsoftw Word หรือโปรแกรมสำหรับการพิมพ์เอกสาร จดหมาย ใดๆ ก็ตาม คุณจะพบกับคำสั่งในการแทรก Header และ Footer ซึ่งจะเป็นคำสั่งในการใส่ชื่อรายละเอียดของเอกสาร หรืออาจเป็นใส่หมายเลขหน้าของเอกสาร ซึ่งจะแสดงไปในทุกๆ หน้าของเอกสาร 

เพียงกำหนดเพียงครั้งเดียวใน Header / Footer เห็นไหมครับว่า มีโประโยชน์อย่างมาก และช่วยลดเวลาในการใส่ในเอกสารทุกๆ หน้าด้วย โดยเฉพาะหมายเลขหน้า ทำให้เราสามารถตรวจสอบจำนวนหน้า และถ้ามีการพิมพ์เราก็ทราบได้ว่า เอกสารครับหรือไม่อีกด้วย

Header หมายถึง ด้านบน ส่วน Footer หมายถึง ด้านล่างของเอกสารน่ะครับ

ประโยชน์ของ Header / Footer ใน Microsoft Word

header footer microsoft word

 • แสดงโลโก้ขององค์กร หรือบริษัท
 • แสดงชื่อเอกสาร
 • แสดงชื่อผู้เขียนเอกสาร
 • แสดงหมายเลขหน้าแรก หน้าสุดท้าย
 • ถ้าใส่หมายเลขหน้า จะมีการใส่หมายเลขเรียงต่อไปแบบอัตโนมัติ
 • แสดงรายละเอียดที่เราต้องการแสดง
 • ใส่เพียงหน้าเดียว จะแสดงทุกหน้า

วิธีการแทรก Header / Footer ใน Microsoft Word

header footer ms word

 1. เปิดเอกสารที่พิมพ์เสร็จแล้ว หรือกำลังพิมพ์ค้างอยู่
 2. คลิกเมนู Insert
 3. เลือกคลิกคำสั่ง Header หรือ Footer ตามต้องการ
 4. พิมพ์ข้อความอะไรก็ได้ที่ต้องการแสดงทุกหน้า
 5. คลิก Page Number และคลิกเลือกแสดงในลักษณะไหนตามแบบสำเร็จที่มีให้มา

เสร็จแล้วครับ ลองคลิกกลับมาที่หน้าปกติ (คลิกตำแหน่งไหนก็ได้บนเอกสารของเรา (ยกเว้นส่วนหัวและท้าย) เราก็จะพบ Header / Footer แสดงในทุกๆ หน้าแบบอัตโนมัติ

ทดสอบการใช้งานจาก Microsoft Office 2010

วิธีการเข้าไปแก้ไข Header / Foooter

เพียงแค่ดับเบิลคลิกที่ Header หรือ Footer ก็จะสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้โดยตรง

คุณทราบหรือไม่ว่า การใส่หมายเลขหน้าสุดท้ายของเอกสาร จะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนพอสมควร โดยเราจะต้องเริ่มต้นด้วยวิธีการดังนี้ คือ คลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการให้แสดง จำนวนหน้าทั้หงมด (Header หรือ Footer) จากนั้นคลิกเข้าเมนู Insert เลือกหัวข้อ Quick Parts จากนั้นคลิกคำสั่ง Field คลิกหาคำสั่ง NumPages และคลิก OK ได้เลย