วิธีเพิ่มความปลอดภัยระบบ Wi-Fi ในบ้าน

Home Wi-Fi

มีใครแอบใช้ Wi-Fi ที่บ้านคุณหรือไม่

ปัจจุบัน เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ดูจะเป็นเรื่องธรรมดาและแทบทุกบ้านจะต้องมีไว้ใช้งาน ส่วนใหญ่ก็มักจะติดตั้งในรูปแบบของการเชื่อมต่อแบบไร้สาย หรือ Wi-Fi

เพราะสะดวกและรองรับในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ อย่างเช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต นอกเหนือจาก Computer แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ตามมา นั่นคือ ระบบรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างยากที่จะตรวจสอบ เนื่องจากเราไม่สามารถมองเห็นได้

ข้อดีที่เด่นชัดของระบบ Wi-Fi คือสะดวกในการติดตั้ง เพราะไม่ต้องเดินสายหลายๆ จุด แต่ข้อเสียคือ ต้องมีการกำหนดระบบรักษาความปลอดภัยให้เด่นชัด เพราะมิฉะนั้น บุคคลภายนอกอาจสามารถเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของเราได้

ทิปการเสริมระบบป้องกันความปลอดภัยใน Wi-Fi ที่บ้าน

 • รหัสผ่าน ก่อนเชื่อมต่อ Wi-Fi
  การเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi ของเราทุกครั้ง จำเป็นจะต้องกำหนดรหัสผ่านเสมอ อย่างน้อย 8 ตัวอักษร ซึ่งควรมีสัญลักษณ์อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น @!#$ ทั้งนี้ เพื่อให้ยากในการจดจำ หรือคาดเดา
 • เปลี่ยนค่ากำหนดเบื้องต้น หรือ Default
  โดยปกติแล้ว อุปกรณ์ ADSL Modem หรือ Router ที่ใช้สำหรับกการให้บริการเชื่อมต่อ จะมีการตั้งค่า รหัสผ่าน ที่เหมือนกัน ดังนั้น หลังจากการติดตั้งแล้ว แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อให้ยากในการคาดเดาในการเข้าถึง
 • ยกเว้นการแจก IP แบบอัตโนมัติ
  อุปกรณ์ ADSL Modem / Router ส่วนใหญ่ ผู้ใช้งานตามบ้านที่ควรเข้าใจ หรือไม่เข้าใจการติดตั้ง ทางช่าง มัแนะนำให้มีการแจกค่า IP แบบอัตโนมัติ เพื่อให้อุปกรณ์อื่นๆ เชื่อมต่อได้สะดวก แต่ผลเสียก็คือ อาจทำให้แฮ็กเกอร์ หรือผู้ไม่ประสงค์ดี ใช้เป็นช่องทางในการเจาะระบบได้ง่ายขึ้น
 • Mac Address
  อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งหมด จะมีหมายเลขประจำเครื่องหรือ Mac Address ที่แตกต่างกันออกไป เราสามารถกำหนดในอุปกรณ์ ADSL Modem หรือ Router  ให้เชื่อมต่อได้เฉพาะ Mac Address ที่กำหนดได้เท่านั้น เราสามารถเข้าไปดู Mac Address ของ iPhone ได้ โดยเข้าผ่าน Setting -> General -> About และดูหัวข้อ Wi-Fi Address
 • เข้ารหัสข้อมูล หรือ Encryption
  การใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจคือ เป็นการสื่อสารผ่านทางอากาศ ซึ่งมีโอกาสที่จะถูกแฮ็กข้อมูลได้ง่าย ดังนั้น เราจำเป็นจะต้องมีการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล หรือที่เรียกว่า Encryption เสียก่อน ซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยาก เพราะตัวอุปกรณ์ ADSL Modem / Router ที่เราใช้งาน จะมีระบบในการเข้ารหัสให้อยู่แล้ว
 • ปิดเครื่อง
  หลายๆ บ้าน มักไม่มีการปิดอุปกรณ์ ADSL Modem / Router  หลังเลิกใช้งาน เพราะต้องการความสะดวกในการใช้งานในครั้งต่อไป ไม่ต้องรอ แต่ผลเสียที่อาจตามมาก็คือ เครื่องร้อน อายุการใช้งานอุปกรณ์สั้นลง รวมทั้งทำให้แฮ็กเกอร์ หรือผู้ไม่ประสงค์ดี มีเวลาในการเจาะเข้ามาในระบบมากขึ้น

สรุปการป้องกันหรือเสริมระบบป้องกันความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายไร้สาย หรือ Wi-Fi ของเราทุกๆ ข้อ เราสามารถจัดการเองได้ แต่อาจจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้กันสักนิด ซึ่่งเชื่อว่า ทุกคน สามารถเรียนรู้ได้