Hongmeng OS คืออะไร

huawei-hongmeng-os

OS คือระบบปฏิบัติการ

สำหรับการทำงานบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะมีระบบปฏิบัติการเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน สมาร์ททีวี สมาร์ทวอทช์ รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมายก็มี OS

ปัจจุบันเราคงทราบกันดีแล้วว่า ระบบปฏิบัติการหรือ OS ในอุปกรณ์ต่างๆ นั้น ส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้น Android (ค่าย Google) กับ iOS (ค่าย Apple) ซึ่งทั้งสอง OS นี้ เป็นของประเทศอเมริกา ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของประเทศจีน

ดังนั้น เพื่อไม่ให้มีการได้เปรียบทางการค้ามากนัก ทางจีนหรือในนามของ Huawei ก็ได้พยายามพัฒนา OS เป็นของตนเองในนาม Hongmeng OS หรือชื่อภาษาอังกฤษ คือ Harmony OS และเพื่อให้มีการต่อยอดได้มากขึ้นและเร็วขึ้น OS นี้จะถูกยกให้เป็นระบบปฏิบัติการ Open Source ซึ่งหมายความว่า ใครก็ได้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ฟรี เช่นเดียวกับระบบปฏิบัติการ Android

ความแตกต่างของ Harmony OS

ในแง่ของการนำไปใช้งาน ก็คงไม่ได้มีความแตกต่างมากนัก แต่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนานี้ Harmony OS จะเน้นให้รองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ประเภท iOT (Internet Of Things) และภายในปีนี้ 2019 เราอาจจะได้เห็น สมาร์ททีวี Huawei ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Harmony !!

HarmonyOS มีพื้นฐานการจัดการระบบแบบ Microkernel และเป็นระบบแบบกระจาย (Distributed Operating System)

Harmony OS กับนักพัฒนา

ว่ากันว่า Harmony OS พัฒนาโดยการแบ่ง module เป็นส่วนย่อยๆ เพื่อให้นักพัฒนาสามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญ มีตัวการสำหรับการแปลงภาษาในการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็น Java, ภาษา C เป็นต้น

ที่สำคัญและน่าสนใจมากๆ คือ การพัฒนาโปรแกรมภายใต้ระบบปฏิบัติการ Harmony OS นี้ จะสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ทุกประเภทได้โดยการพัฒนาเพียงครั้งเดียว ซึ่งถ้าทำได้อย่างนี้ จะช่วยลดขั้นตอนในการพัฒนาได้อย่างมาก รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาก็จะลดลง ซึ่งน่าจะส่งผลดีกับราคาของอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะลดลงตามไปด้วย

Harmony OS หรือ Hongmeng OS เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี 2017 ปัจจุบันยังคงเน้นไปใช้สำหรับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็น iOT นอกเหนือจากสมาร์ทโฟน หมายความว่า Huawei ยังคงใช้ระบบปฏิบัติการ Android บนสมาร์ทโฟน แต่อนาคต “ไม่แน่”

ภาษาอังกฤษวันละคำสองคำ

  • iOT ย่อมาจาก Internet Of Things แปลว่า การเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าในระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อการสั่งการได้สะดวกมากขึ้น
  • OS ย่อมาจาก Operating System แปลว่า ระบบปฏิบัติการ