ทิปเลือกซื้อซอฟต์แวร์ห้องอาหารในโรงแรม

POS Restaurant

ซอฟต์แวร์ห้องอาหาร คืออะไร

ซอฟต์แวร์ห้องอาหาร หรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่า Point of Sales เรียกย่อๆ ว่า P.O.S.  สำหรับโรงแรมนั้น เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความคล้ายกับห้องอาหารทั่วไป นั่นคือ มีความสามารถในการบันทึกเมนูอาหาร การออกบิลเพื่อเรียกเก็บ รวมทั้งการรับชำระเงินประเภทต่างๆ เช่น รับเงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น 

 แต่ความแตกต่างของระบบเก็บเงินห้องอาหารของโรงแรมที่สำคัญคือ สามารถเชื่อมต่อกับระบบบริการส่วนหน้าหรือ Front Office ได้

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักระบบห้องหารกันก่อนว่า ควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

คุณสมบัติพื้นฐานของระบบเก็บเงินห้องอาหารในโรงแรม

 • สร้างและแก้ไขเมนูอาหารและเครื่องดื่ม
 • สามารถกำหนดรายละเอียดปลึกย่อยของเมนูได้ว่า ต้องการเมนูนี้ และต้องการใส่รายละเอียดย่อยลงไป เช่น สั่งสเต็ก แต่ต้องการ สุกปานกลาง สุกมาก เป็นต้น
 • สามารถสั่งพิมพ์รายการอาหาร ไปออกที่ครัวโดยตรง หรือออกไปที่เคาน์เตอร์บาร์ได้ในเวลาเดียวกัน
 • สามารถแยกบิลออกเป็นรายบุคคลได้ภายในโต๊ะเดียวกัน
 • สามารถย้ายบิลจากโต๊ะหนึ่งไปอีกโต๊ะหนึ่งได้
 • สามารถเชื่อมต่อกับลิ้นชักเก็บเงิน กรณีมีการรับชำระเงิน ลิ้นชักจึงจะเปิดออกอัตโนมัติ
 • รองรับการเชื่อมต่อเป็นระบบเครือข่าย สามารถติดตั้งมากกว่าหนึ่งเครื่องในห้องอาหารเดียวกัน
 • รองรับการรับชำระเงินได้มากกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเงินสดบัตรเครดิต
 • รองรับการทำ Recipe หรือส่วนผสมในการปรุงอาหาร และเกี่ยวเนื่องกับการคิดต้นทุน
 • รองรับการ Interface กับระบบ Front Office System

P.O.S. เชื่อมต่อกับ Front Office System อย่างไร

การเชื่อมต่อระบบสองระบบเข้าด้วยกัน เราเรียกว่า Interface เพื่อใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ส่วนประโยชน์ของการเชื่อมต่อของระบบห้องอาหารกับระบบบริการส่วนหน้า ประกอบด้วย

 • ระบบห้องอาหาร สามารถตรวจสอบได้ว่า ลูกค้าที่มารับประทานอาหาร พักในโรงแรมหรือไม่ โดยการสอบถามชื่อโรงแรม พร้อมหมายเลขห้อง
 • ตรวจสอบสถานะลูกค้าได้ว่า พักอยู่ (Check-in) หรือออกไปแล้ว (Check-out)
 • สามารถบันทึกหรือโอนค่าใช้จ่ายของลูกค้าที่มารับประทานอาหาร จากระบบห้องอาหาร ไปบันทึกในระบบบริการส่วนหน้าได้โดยตรง เพื่อให้เรียกเก็บในภายหลัง
 • บางระบบเก็บเงินห้องอาหาร สามารถดูลายเซ็นต์ลูกค้า

รายละเอียดความสามารถข้างต้นของระบบเก็บเงินห้องอาหารหรือ P.O.S. เป็นเพียงความสามารถหลักๆ ของระบบเก็บเงินห้องอาหาร บางระบบที่ใหญ่มากกว่านี้ อาจรองรับการใช้งาานผ่าน Mobile หรือ PDA หรือบางระบบอาจรองรับเกี่ยวกับสมาชิกเพื่อใช้เก็บข้อมูลการใช้บริการ รวมทั้งในเรื่องของการสะสมคะแนนอีกด้วย

ส่วนฮาร์ดแวร์ ปกติแล้วซอฟต์แวร์ห้องอาหารจะขายทั้งชุด หมายถึง ขายทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ในคราวเดียวกัน หน้าจอจะเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) แต่อย่างไรก็ตาม ปกติ ก็สามารถนำ คอมพิวเตอร์ PC มาประยุกต์ใช้แทนได้เช่นกัน

ทิปอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำ สำหรับโรงแรมที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์ห้องอาหาร ก็คือ ควรเลือกซื้อซอฟต์แวร์จากบริษัทที่ขายระบบบริการส่วนหน้า หรือ Front Office โดยตรง เพราะส่วนใหญ่จะมีระบบห้องอาหารที่สามารถเชื่อมต่อได้โดยตรง และบางระบบก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของ Interface อีกด้วย (เพราะเป็นระบบที่พัฒนาโดยบริษัทเดียวกัน)

คุณทราบหรือไม่ว่า ระบบเก็บเงินห้องอาหาร เวลาสั่งพิมพ์รายการอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถกำหนดให้ไปออกเครื่องพิมพ์ได้มากว่าหนึ่งเครื่องในคราวเดียวกัน เรียกว่า รับออเดอร์แล้ว ไม่ต้องเอาบิลไปส่งตามจุดต่างๆ

คำศัพท์เกี่ยวกับห้องอาหาร

 • Bar Printer หมายถึง เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งในบริเวณบาร์
 • Cash Drawer หมายถึง ลิ้นชักเก็บเงิน
 • Interface หมายถึง การเชื่อมต่อตั้งแต่ 2 ระบบเข้าด้วยกัน
 • Kitchen Printer หมายถึง เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งในห้องครัว
 • Recipe หมายถึง สูตรอาหาร