หุ่นยนต์ให้บริการ

Robot กับธุรกิจโรงแรม

Hotel Robot

ถึงเวลาของโรบอทในประเทศไทยหรือยัง

ถ้าพูดถึงค่าแรงงานในประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศสิงค์โปร์ คงไม่สามารถเปรียบเทียบได้ แต่ค่าแรงต่างกันมาก ดังนั้น อาจไม่แปลกใจมากนัก เพื่อเราได้เห็นหุ่นยนต์ หรือโรบอทมีการให้บริการในธุรกิจโรงแรมที่ประเทศสิงค์โปร์

ประโยชน์ของหุ่นยนต์หรือโรบอท

เท่าที่ได้มีการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับโรบอททั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับการนำมาให้บริการในส่วนของโรงแรมพบว่า สามารถนำมาประยุกต์การให้บริการโดยเฉพาะในส่วนของลูกค้าโดยเปรียบเสมือน “พนักงานเดินเอกสาร” หรือ “พนักงาานส่งของ” ไปยังห้องพักของโรงแรม นอกจากนี้ การมีโรบอทสักตัว จะเป็นสิ่งที่ดึงดูด นักข่าวและลูกค้าโดยเฉพาะเด็กๆ ให้เกิดความต้องการมาพักได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของเจ้าของกิจการทางด้านเทคโนโลยี

ความสามารถของโรบอทที่คุณอาจยังไม่ทราบ

 • รองรับบรรทุกสิ่งของขนาดเล็ก เช่น ผ้าขนหนู ขวดน้ำ เป็นต้น ส่งไปยังห้องพักลูกค้า
 • สามารถกำหนดรหัสผ่านในการเปิดเพื่อหยิบสิ่งของออกจากตัวโรบอท
 • สามารถขึ้นหรือลงลิฟท์ได้ด้วยตัวเอง
 • สามารถรู้เส้นทางการเดินทาง รวมทั้งชั้นต่างๆ ของห้องพัก
 • สามารถหลบสิ่งกีดขวาง หรือคนที่อยู่ตรงหน้าได้
 • สามารถโทรศัพท์ไปยังห้องพักลูกค้าได้
 • สามารถนำทางไปยังตำแหน่งต่างๆ ของโรงแรม แทน Concierge
 • สามารถหิ้วกระเป๋าไปส่งบนห้องพักได้ แทน Bell
 • สามารถส่งอาหารในลักษณะของ Room Service
 • สามารถเดินกลับไปยังสถานีที่ชาร์จไฟของตนเองได้ เมื่อไม่มีการใช้บริการ

ค่าใช้จ่ายของโรบอท

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นเงื่อนไขและมีความสัมพันธ์กับค่าบริการของโรบอท ซึ่งประกอบด้วย

 • ค่าเช่าใช้บริการรายเดือน รายปี
 • ค่าเชื่อมต่อกับระบบบริการส่วนหน้า หรือ PMS
 • ค่าติดตั้งในการเรียนรู้เส้นทางการเดินทางภายในโรงแรม
 • ค่าเชื่อมต่อกับระบบ Lift
 • ค่าเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์หรือ PABX

ค่าใช้จ่ายต่อโรบอทหนึ่งตัวข้างต้น อาจดูแพงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของพนักงานหนึ่งคน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การมีโรบอทสักตัวในโรงแรม จะช่วยในเรื่องของการทำประชาสัมพันธุ์ได้เป็นอย่างดีมาก เพราะจะเป็นตัวช่วยในการดึงสื่อต่างๆ เข้ามาโดยไม่ต้องเชื้อเชิญ ลองคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณากับค่าโรบอทสักตัวดูนะครับว่า จะมีความแตกต่างมากน้อยเพียงใด ก็หวังว่า บทความนี้ จะช่วยให้คนหลายๆ โดยเฉพาะเจ้าของกิจการโรงแรมหรือผู้บริหารโรงแรมได้ตระหนัก และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะตัดสินใจว่า จะเลือกหรือไม่เลือกมีโรบอทในธุรกิจของท่าน