เลือกซื้อเว็บโฮสติ้งอย่างไรให้เหมาะ

web hosting service

พื้นที่สำหรับการฝากเนื้อหาของเว็บ

อย่่างที่ได้บอกไปแล้วว่า เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) คือพื้นที่สำหรับการจัดเก็บเว็บเพจ และโดยปกติ ก็จะได้แถมการใช้อีเมลด้วย โดยพื้นที่นั้น สามารถใช้ร่วมกันระหว่างเว็บเพจและอีเมล ดังนั้น การเลือกซื้อพื้นที่ในการจัดเก็บก็ควรเลือกให้อย่างถูกต้อง และมีปริมาณพอเหมาะ ไม่มากหรือน้อยเกินไป และอาจมีความจำเป็นต้องเผื่อไว้สำหรับอนาคตด้วย เรามาดูวิธีเลือกซื้อบริการเว็บโฮสติ้งว่า มีแนวทางอย่างไร

สิ่งสำคัญ การเลือกขนาดพื้นที่ให้พอเหมาะ ไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไป

ปัจจัยในการพิจารณาเลือกซื้อเว็บโฮสติ้ง

  • อันดับแรก ต้องพิจารณาเครื่องมือในการพัฒนาเว็บว่า เราใช้อะไร เช่น HTML, PHP, ASP, Joomla หรือ WordPress เป็นต้น เราต้องสอบถามผู้ให้บริการว่า รองรับกับเครื่องมือที่เราพัฒนาหรือไม่ เครื่องมือในการพัฒนาเว็บจะสัมพันธ์กับกับระบบปฏิบัติการของ server ซึ่งมี 2 ประเภทคือ Unix และ Windows (ระบบปฏิบัติการบน server ที่มีความสเถียรสูงคือ Unix)
  • อันดับสอง พื้นที่ หรือขนาดของพื้นที่ที่เราจัดเก็บเว็บเพจ ถ้าเรามีข้อมูลจำนวนมากๆ โดยเฉพาะไฟล์วีดีโอ เราอาจจำเป็นต้องสั่งซื้อพื้นที่ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ โดยปกติ ถ้าเราใช้บริการอีเมล เรายิ่งจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเพิ่มเติมอีกด้วย
  • ถัดมาคือ ระบบสำรองข้อมูล สิ่งสำคัญที่ควรมี กันไว้ดีกว่าแก้
  • ระบบป้องกันไวรัส และ ระบบป้องกันสแปม ถ้าเราใช้บริการอีเมล
  • มีเครื่องมือในการบริหารจัดการเว็บ หรือภาษาเทคนิคว่า หน้า Back-End ที่ดี
  • อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้คนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้เร็ว อย่างไม่มีปัญหา
  • บริการหลังการขาย ปกติจะให้บริการ 24 ชั่วโมง 7 วันต่อหนึ่งสัปดาห์

Cloud เว็บโฮสติ้ง เทคโนโลยีใหม่

Cloud คือเทคโนโลยีใหม่ที่มีการนำเอา server หลายตัวมาเชื่อมต่อกัน แบ่งปันทรัพยากรและบริการจัดการ ซึ่งสามารถกระจายการโหลดใช้งานจำนวนมากๆ ซึ่งทำให้การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราดีขึ้น ไม่ช้าและลดปัญหาเรื่องการ Downtime ของ server ได้อย่างมาก

ตัวอย่างการเลือกซื้อเว็บโฮสติ้ง

บริษัท A ต้องการจัดทำหน้าเว็บเพจ สำหรับแสดงสินค้าและบริการของตัวเอง มีจำนวนเพจประมาณ 5 – 10 หน้า มีรูปภาพไม่มากนัก และต้องการมีอีเมลขององค์กรด้วย ประมาณไม่เกิน 10 อีเมล

แนวทางการเลือกซื้อเว็บโฮสติ้ง ข้อมูลข้างต้น สามารถเลือกซื้อเว็บโฮสติ้งที่มีพื้นที่ในการใช้งานประมาณ 500 MB หรือต่ำกว่าก็ได้ เพระาในความเป็นจริง หน้าเพจใช้งานไม่กี่ MB เท่านั้น

ค่าใช้จ่ายพื้นที่เว็บ + โดเมนเนม

ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่รวมค่าออกแบบเว็บ จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูกมากๆ เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่ผมกำลังประมาณให้อยู่นี้ คิดจากปี 2556 และเลือกใช้บริการเว็บโฮสติ้งที่น่าเชื่อถือและมีบริการ 24 ชั่วโมง (ไม่ใช่ประเภทมีคนๆ เดียวดูแล)

  • ค่าโดเมน 450 ปีต่อปี
  • ค่าพื้นที่เว็บโฮติ้ง + เมล 200 บาทต่อเดือน (2,400 บาทต่อปี)

ราคาข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม คงต้องสอบถามผู้ให้บริการแต่ละรายไป