ฟรี App สอนเขียนโปรแกรมบน iPad

Swift-Playgrounds

เขียนโปรแกรมใครว่ายาก

จุดเริ่มต้นของการจะพัฒนาลูกหลานให้เขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ได้นั้น เราจำเป็นต้องปูพื้นฐาน ซึ่งแน่นอนควรจะเริ่มตั้งแต่ยังเด็ก ทางค่าย Apple ได้เล็งเห็นประเด็นนี้

จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมที่ช่วนให้น้องๆ ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรม โดยไม่จำต้องต้อง Coding แต่จะใช้รูปภาพในการสอน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมได้เป็นอย่างดี โปรแกรมนี้มีชื่อว่า Swift Playgrounds on iPad

แอพฯ Swift Playgrounds

swift playgrounds
  • สนใจดาวน์โหลดฟรีได้ที่ App Store
  • ขนาดไฟล์ประมาณ 254 MB
  • รองรับ iOS 10 ขึ้นไป
  • รองรับภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมััน ละติน

ความสามารถของแอพฯ Swift Playgrounds ประกอบด้วย

swift playgrounds features
  • เนื้อหาและโจทย์ เพื่อการหัดเขียนโปรแกรม
  • รองรับการแสดงผลลัพธ์
  • สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
  • เด็กๆ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานแต่อย่างใด
  • ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม Coding โดยตรง
  • รองรับการแสดงผลเป็น Animation

ใครสนใจก็ลองเข้าไปดาวน์โหลดและทดลองเล่นได้ฟรี นอกจากนี้ ใครสนใจจะนำไปใช้สำหรับสอนเด็กๆ ให้มีความรู้ทางด้านโปรแกรม ก็เชื่อว่าจะมีประโยชน์และเป็นการปูพื้นฐานในการเป็น programmer ได้ดีในอนาคต  โปรแกรมนี้พัฒนาโดย Apple จึงเชื่อถือได้อย่างแน่นอน