ประโยชน์ของการ uninstall program

windows tips

ทิปการ Uninstall Programs

เมื่อมีการติดตั้งโปรแกรม (Install) ก็ย่อมมีการถอดถอนโปรแกรม (Uninstall) เช่นกัน การถอดถอนโปรแกรมส่วนใหญ่มาจากปัญหาการใช้งาน ความจำเป็นต้องอัพเกรดโปรแกรม หรือการไม่ใช้โปรแกรมเหล่านั้นแล้ว ดังนั้น การถอดถอนโปรแกรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรทำ เพราะอย่างน้อย เราจะได้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลบนฮาร์ดดิกส์เพิ่มขึ้นอีกด้วย แต่การถอดถอนโปรแกรมถ้าทำผิดวิธี อาจทำให้คอมพิวเตอร์มีปัญหาได้ ดังนั้น แนะนำให้ศึกษาวิธีการที่ถูกต้องก่อน

การ Uninstall โปรแกรมนอกเหนือจากจะได้พื้นที่กลับคืนมาแล้ว ยังได้ประโยชน์ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้น โดยเฉพาะกับการ uninstall program ที่มีการทำงานในเบื้องหลังตลอดเวลา

วิธีการถอดถอนหรือ Uninstall Programs

โดยทั่วไป เราสามารถถอดถอนโปรแกรมได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. ถอดถอนผ่านโปรแกรม Uninstall ของโปรแกรมนั้นๆ
 2. ถอดถอนผ่านโปรแกรมของ Windows เองผ่าน Control Panel

วิธีการถอดถอนโปรแกรมผ่าน Uninstall

 1. เข้าไปยังโฟลเดอร์ของโปรแกรมนั้นๆ
 2. คลิกไฟล์ Uninstall
 3. ทำตามหน้าจอที่แสดง
 4. รอจนกระทั่งเสร็จสิ้นขั้นตอนการ Uninstall

วิธีการถอดถอนโปรแกรมผ่าน Control Panel

programs features windows 7

programs features windows 7

 1. เข้าไปยัง Control Panel
 2. คลิกเลือกหัวข้อ Programs and Features
 3. จะพบรายชื่อโปรแกรมต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ของเรา
 4. เลือกโปรแกรมที่ต้องการถอดถอน
 5. จากนั้นคลิก Uninstall
 6. รอจนกระทั่งเสร็จสิ้นขั้นตอนการ Uninstall

ข้อความทราบ การถอดถอนโปรแกรมที่ไม่รู้จักออก อาจทำให้คอมพิวเตอร์มีปัญหาในการทำงานได้ ดังนั้น ถ้าไม่ทราบว่าจะถ อดถอนโปรแกรมใดได้บ้าง แนะนำให้สอบถามผู้รู้ก่อนจะดีกว่า

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ถอดถอนโปรแกรม

 • นอกจากคำว่า Uninstall แล้ว บางโปรแกรมจะเรียกว่า Remove Program
 • ห้ามทำการลบโฟลเดอร์ของโปรแกรม แทนการใช้คำสั่ง Uninstall เพราะในความเป็นจริง อาจมีไฟล์ที่ติดตั้งในโฟลเดอร์อื่นๆ อีกด้วย รวมทั้งไฟล์ที่ถูกลงทะเบียนในระบบ Windows ด้วย
 • การถอดถอนโปรแกรม อาจจำเป็นต้องรีสตาร์ท Windows ด้วย