วิธีการใช้คีย์บอร์ด

basic keyboard

คีย์บอรด์อุปกรณ์ในการสั่งงานคอมพิวเตอร์

อีกหนึ่งอุปกรณ์สั่งงานคอมพิวเตอร์ที่สำคัญมาก นั่นคือ คีย์บอร์ด เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราสามารถเขียนคำสั่ง หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงบนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทำงานตามที่เราต้องการ อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากคีย์บอร์ดมีปุ่มจำนวนมากมาย นับร้อยปุ่ม 

แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า ปุ่มไหนใช้ทำอะไร และทำไมคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์ตั้่งโต๊ะ (Dekstop computer) กับ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จึงแตกต่างกันไป

บทความนี้จะมาแนะนำกลุ่มของคีย์บอร์ด และทิปการใช้งาน โดยเฉพาะสำหรับมือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์ทุกๆ ท่า่น

ปุ่มบนคีย์บอร์ดและความหมาย

keyboard tips

keyboard tips

 • ปุ่ม ESC (Escape)
  ปุ่มที่ใช้สำหรับการยกเลิกการกระทำ ณ ขณะนั้น หรือใช้สำหรับการออกจากโปรแกรมนั้นๆ ปุ่ม ESC นี้ อาจใช้ร่วมกับปุ่มอื่นๆ ได้อีกด้วย
 • ปุ่ม Function (F1 – F12)
  เรียกว่า ปุ่ม Function key เป็นปุ่มที่ใช้สำหรับเรียกคำสั่งพิเศษ นอกจากนี้คนพัฒนาโปรแกรม ก็มีการเขียนโปรแกรมสำหรับเรียกใช้ Function key เป็นกรณีพิเศษ  ตัวอย่าง Function key ที่นักพัฒนานิยมใช้กันเป็นมาตราฐาน ก็คือ F1 เพื่อเรียกคำสั่ง Help ของโปรแกรม
 • ปุ่ม Prt Scr (Print Screen)
  อยู่ถัดจากปุ่ม F12 เป็นปุ่มสำหรับการจับภาพหน้าจอ หรือ capture screen นั่นเอง ถ้าต้องการจับภาพหน้าต่างของโปรแกรมที่เปิดอยู่ด้านบนสุด เราสามารถกดปุ่ม Alt + Prt Scr ได้อีกด้วย
 •  ปุ่ม  Num Lock
  ปุ่มที่จะมีใช้งานบน คีย์บอร์ดสำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เนื่องจากเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับการพิมพ์ตัวเลข โดยเฉพาะ
 • ปุ่ม Caps Lock
  ปุ่มสำหรับการพิมพ์ตัวอักษรใหญ่ หรือตัวอักษรที่อยู่ด้านบนคีย์บอรด์ เหมือนปุ่ม ยกแคร่ บนเครื่องพิมพ์ดีดทั่วไป  ถ้าเป็นการพิมพ์ภาษาอังกฤษ การกดปุ่ม Caps Lock จะหมายถึงการพิมพ์ตัวอักษรใหญ่ ถ้าเป็นการพิมพ์ภาษาไทย จะหมายถึง การพิมพ์ตัวอักษรที่อยู่ด้านบน (สาเหตผลภาษาไทยมีจำนวนตัวอักษรมากกว่าภาษาอังกฤษ และไม่สามารถแสดงบนแป้นพิมพ์ได้หมด)
 • ปุ่ม Shift
  ปุ่มเหมือนกับการยกแคร่ (ชั่วคราว) บนคีย์บอร์ด (ส่วน Caps Lock จะเหมือนกันการกดปุ่มยกแคร่ค้างไว้)  ปุ่มนี้อาจมีการใช้ร่วมกับปุ่มอื่นๆ เพื่อเรียกคำสั่งพิเศษ
 • ปุ่ม Ctrl (Control) และ Alt (Alternate)
  เป็นปุ่มที่ใช้สำหรับเรียกใช้งานร่วมกับปุ่มอื่นๆ ซะเป็นส่วนใหญ่ เช่น  กดปุ่ม Alt + F4 สำหรับการปิดหน้าต่างโปรแกรม ณ ขณะนั้น หรือกดปุ่ม Ctrl + Tab สำหรับการสลับหน้าต่างการใช้งาน เป็นต้น
 • ปุ่ม Spacebar
  ปุ่มสำหรับการเว้นวรรคของข้อความที่กำลังพิมพ์อยู่ มีลักษณะพิเศษคือ เป็นแป้นที่มีความยาวมากที่สุดบนแป้นพิมพ์บนคีย์บอร์ด
 • ปุ่ม ฺBackspace
  ปุ่มสำหรับการเรียกถอยหลัง นอกจากนี้ยังใช้สำหรัลการลบตัวอักษรที่พิมพ์ผิดอีกด้วย
 • ปุ่ม Enter
  ปุ่มสำหรับการยืนยัน ในการใช้งานโปรแกรมหรือคำสั่งนั้นๆ นอกจากนี้ ยังหมายถึงการขึ้นบรรทัดใหม่ กรณีที่ใช้งานร่วมกับการพิมพ์เอกสารผ่านโปรแกรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word เป็นต้น
 • ปุ่มตัวเลข (ด้านขวามือของคีย์บอร์ดที่ต่อเชื่อมภายนอก)
  ปุ่มสำหรับการพิมพ์ตัวเลขโดยเฉพาะ จะใช้ได้กรณีที่มีการปุ่ม Num Lock ไฟติด หรือ On เท่านั้น
 • ปุ่ม ลูกศร ขึ้น ลง ซ้าย ขวา
  ปุ่มสำหรับการเลื่อนข้อความ ตัวอักษร หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้เลื่อนหรือขยับไปตามทิศทางที่เราต้องการ
 • ปุ่ม โลโก้ Windows
  ปุ่มสำหรับการเรียกคำสั่ง Start
 • ปุ่ม PgUp (PageUp)  และ PgDn (Page Down)
  ปุ่มสำหรับการเลื่อนหน้าจอ ทั้งหน้า ขึ้นหรือลง

ทิป เพิ่มเติมเรื่องคีย์บอร์ด

คีย์บอร์ดที่ใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows จะมีความแตกต่างบางเล็กน้อยกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac OS  แต่ส่วนใหญ่จะเหมือนกันโดยเฉพาะตัวอักษรและตำแหน่งในการพิมพ์

สรุป คีย์บอร์ด หรือแป้นพิมพ์ เป็นอุปกรณ์สำคัญในการสั่งงานของคอมพิวเตอร์ที่ขาดเสียมิได้ เพื่อให้การใช้งานได้อย่างมืออาชีพ เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้การใช้งานโดยละเอียด