สร้างเว็บ ต้องรู้จักการสร้างตาราง

HTML5 Tag

การสร้างเว็บไซต์ในอดีตที่ผ่านมา หลายๆ คนมีการใช้งานตาราง หรือ Table ช่วยในการกำหนดหน้าจอของเว็บเพจ เพราะสามารถใช้งาน และเรียนรู้ได้ไม่ยาก เพราะเราสามารถแบ่งหน้าเว็บเป็นแบบคอลัมภ์ได้ตามต้องการ เช่น 2 คอลัมภ์ หรือ 3 คอลัมภ์ เป็นต้น ดังนั้น การเรียนรู้การสร้างตาราง จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรเรียนรู้เป็นอย่างมาก ถึงแม้วาปัจจุบัน จะมีการใช้คำสั่ง div แทนก็ตามที

คำสั่ง Table หรือ ตาราง เป็นคำสั่งของภาษา HTML ที่น่าใช้งานมากๆ เพราะช่วยให้เราสามารถจัดหน้าเพจได้อยา่งง่ายขึ้น และสะดวกขึ้นมากๆ

คำแนะนำการใช้คำสั่ง Table

  • เริ่มต้นด้วยแท็ก <table> และปิดท้ายด้วย </table> เสมอ
  • คำสั่ง style = “width: 600px” หมาถึง คำสั่งที่บอกว่า ตารางนี้มีความยาว 600 ฟิกเซล
  • คำสั่ง <tbody> </tbody> คำสั่งที่บอกถึงเนื้อหา
  • แท็ก <tr> ?</tr> สำหรับแยกบรรทัด หรือ Row
  • แท็ก <td> </td> สำหรับแยกคอลัมภ์ หรือ Coloum

ตัวอย่างผลลัพธ์ของคำสั่งตาราง (Table)

รายได้ประจำเดือน เงินเดือน ค่าล่วงเวลา
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม

ค่อยๆ เรียนรู้ ทีละคำสั่ง รับรองไม่นานก็เก่ง และสามารถสร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพได้อย่างแน่นอน ขอเป็นกำลังใจให้ครับ