เพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์จากหน่วยความจำ

Test Memory

คุณทราบหรือไม่ว่า คอมพิวเตอร์ของเราทำงานได้เร็วแค่ไหน

การทำงานของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอาจมีความเร็วที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รวมทั้งลักษณะของการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมฯ ได้ไม่ยาก 

เพียงแค่เราเข้าใจคอมฯ ของเราว่า สามารถปรับปรุงหรือเพิ่มเติมได้หรือไม่ บทความนี้ จะมาแนะนำให้เพื่อนๆ ได้ตรวจสอบคอมฯ ในส่วนของหน่วยความจำว่า จะสามารถปรับปรุงได้มากน้อยแค่ไหน

หน่วยความจำหรือ Memory

ในหน่วยความจำ บางคนคงเข้าใจแล้วว่า ถ้าเรามี memory มาก (หรือแรมมาก) ย่อมทำให้คอมพิวเตอร์ของเราทำงานได้ดีขึ้น (ซึ่งถือว่า เข้าใจถูกต้อง แต่ยังไม่ทั้งหมด เพราะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น)  ตัวอย่างเช่น คอมฯ ของเรามีหน่วยความจำ 1GB, 2 GB 4GB หรือ 8GB เป็นต้น มาถึงตอนนี้ เรามาสำรวจ memory ว่าในคอมฯ ของเรามีมากน้อยเท่าไหร่ สามารถเพิ่มเติมได้ไหม รวมทั้งการใช้งานมากน้อยเท่าไหร่

ขั้นตอนการตรวจสอบ memory

 1. ให้คลิกขวาไอคอน Windows
 2. เลือกคำสั่ง Task Manager
 3. ให้คลิกแท็ป Performance
 4. คลิกหัวข้อ Memory จากนั้น ให้ดูรายละเอียดดังนี้
  improve-performance-ram

  • หน่วยความจำ
   จากภาพประกอบมีจำนวน 16 GB  ซึ่งถือว่ามีหน่วยความจำหรือแรมสูงมากแล้ว
  • ประมาณการใช้
   ถ้ามีการใข้จำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับแรมที่มีอยู่ แนะนำให้เพิ่มหน่วยความจำ (ถ้าทำได้)
  • ความเร็ว
   ปัจจุบันหน่วยความจำมีความเร็วแตกต่างกัน ถ้ายิ่งมาก ก็จะทำให้เร็วขึ้น
  • จำนวนช่อง
   1 of 2 หมายถึง จำนวนช่องในการใส่หน่วยความจำ มี 2 ช่อง ใช้ไปหนึ่ง ดังนั้น ถ้าเราตอ้งการอัพเกรดโดยการเพิ่มแรมหรือหน่วยความจำ ก็ยังสามารถทำได้ แนะนำอย่างนี้ครับ ให้ตรวจสอบกับร้านค้าอีกครั้ง

เพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นและความต้องการพื้นฐานของ Windows โดยเฉพาะผู้ใช้ Windows 10  ให้สำรวจและเปรียบเทียบรุ่นของ Windows ที่คุณใช้งานก่อน ดังรายละเอียดความต้องการพื้นฐานดังต่อไปนี้

 • Windows 10 รุ่น 32-bit 
  ต้องการหน่วยความจำขึ้้นต่ำ 1 GB แต่แนะนำให้ติดตั้งอย่างน้อย 2GB ขึ้นไป
 • Windows 10 รุ่น 64-bit
  ต้องการหน่วยความจำขึ้้นต่ำ 2 GB แต่แนะนำให้ติดตั้งอย่างน้อย 4GB ขึ้นไป