รู้ลึก รู้จริง เรื่องมาตราฐานการรับประกัน

ip ratings

ทำความรู้จักมาตราฐานกันน้ำ กันฝุ่น

ปัจจุบันถ้าได้ลองสังเกตจะพบว่า มีการโฆษณาถึงมาตราฐานของอุปกรณ์โมบาย ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตว่า สามารถกันน้ำ กันฝุ่นได้ ซึ่งก็จะมีคำๆ ว่า IP และตามด้วยตัวเลข เช่น IP58, IP67 เป็นต้น ซึ่งผมเชื่อว่า ผู้บริโภคอย่างเราๆ คงไม่ทราบรายละเอียดว่า หมายถึงอะไร และนี่คือที่มาที่อยากจะบอกต่อๆ กันไปว่า ระวังให้ดีกับโฆษณาอ้างถึงการกันน้ำ กันฝุ่น ซึ่ง เจ้าตัวเลขด้านหลังนี้แหละ ที่อาจทำให้คุณต้องน้ำตาตก เพราะไม่ครอบคลุมการรับประกันอย่างที่คิด

มาตราฐานกันน้ำ กันฝุ่น และตกจากที่สูง

ip ratings

ip ratings

ตัวอย่างตัวเลขมาตราฐาน กันน้ำ กันฝุ่น เช่น IP67  เป็นต้น เรามาดูสิว่า เจ้า IP67 นี้มีความหมายอะไร และมีรายละเอียดอะไรบ้างที่เราควรทำความเข้าใจ  โดยเฉพาะกับคำว่า IP ซึ่งเป็นรหัส หรือ Code สำคัญในเรื่องนี้

IP Code คืออะไร

Ingress Protection Ratings หมายถึง มาตราฐานที่ใช้วัดความสามารถในการป้องกันสิ่งของที่อยู่ภายในของอุปกรณ์ที่เป็นอิเล็คทรอนิก โดยมีการกำหนดและพัฒนาโดย European Committee for Electro Technical Standardization (CENELEC) (NEMA IEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures – IP Code)  โดยปกติตัวเลขที่ใช้กำหนดจะมี 2-3 ตัว

 1. ป้องกันจากวัสดุของแข็ง
 2. ป้องกันจากของเหลว หรือ น้ำ
 3. ป้องกันผลกระทบของระยะความสูง

ความหมายของตัวเลขแต่ละหลัก ประกอบด้วย

ความหมายของตัวเลข หลักแรก

 • เลข 0 หมายถึง ไม่สามารถป้องกันอะไรได้เลย
 • เลข 1 หมายถึง สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร เช่น การเผลอไปจับตัวกล้องด้วยมือ เป็นต้น
 • เลข 2 หมายถึง สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 12 มิลลิเมตร เช่น เผลอแตะด้วยนิ้ว เป็นต้น
 • เลข 3 หมายถึง สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรขึ้นไป เช่น เครื่องมือ สายไฟ เป็นต้น
 • เลข 4 หมายถึง สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรขึ้นไป เช่น เครื่องมือ สายไฟ และสายไฟขนาดเล็ก  เป็นต้น
 • เลข 5 หมายถึง สามารถป้องกันฝุ่นได้ในระดับหนึ่ง
 • เลข 6 หมายถึง สามารถป้องกันฝุ่นได้

ความหมายของตัวเลข หลักสอง

 • เลข 0 หมายถึง ไม่สามารถป้องกันอะไรได้เลย
 • เลข 1 หมายถึง สามารถป้องกันน้ำหยดใส่ได้ เช่น หยดน้ำจากความชื้น  เป็นต้น
 • เลข 2 หมายถึง สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 15 องศาจากแนวตั้ง
 • เลข 3 หมายถึง สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 60 องศาจากแนวตั้ง
 • เลข 4 หมายถึง สามารถป้องกันละอองน้ำได้จากทุกทิศทาง
 • เลข 5 หมายถึง สามารถป้องกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง
 • เลข 6 หมายถึง สามารถเปียกน้ำได้แต่ไม่นาน เช่น โดนฝน เป็นต้น
 • เลข 7 หมายถึง สามารถจุ่มน้ำได้ที่ความลึกตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร
 • เลข 8 หมายถึง สามารถใช้งานใต้น้ำได้

ความหมายของตัวเลข หลักสาม

 • เลข 0 หมายถึง ไม่สามารถป้องกันอะไรได้เลย
 • เลข 1 ตัวอย่างน้ำหนัก 150 กรัม ตกจากความสูงได้ 15 เซ็นติเมตร
 • เลข 2  ตัวอย่างน้ำหนัก 250 กรัม ตกจากความสูงได้ 15 เซ็นติเมตร
 • เลข 3 ตัวอย่างน้ำหนัก 250 กรัม ตกจากความสูงได้ 20 เซ็นติเมตร
 • เลข 4 ตัวอย่างน้ำหนัก 500 กรัม ตกจากความสูงได้ 40 เซ็นติเมตร
 • เลข 5 ตัวอย่างน้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม ตกจากความสูงได้ 15 เซ็นติเมตร
 • เลข 6 ตัวอย่างน้ำหนัก 5 กิโลกรัม ตกจากความสูงได้ 40 เซ็นติเมตร

สำหรับส่วนใหญ่ที่เห็นบนโฆษณา จะมีตัวเลขหรือ IP สองหลัก ตัวอย่างเช่น IP67 เป็นต้น ซึ่งมีความหมายว่า

sample adv ip67 samsung galaxy s5

 • ป้องกันฝุ่นได้
 • กันน้ำลึกได้ 1 เมตร