วิธีการพิมพ์ข้อความลงสไลด์ พาวเวอร์พอยท์

microsoft powerpoint tips

รู้ลึก รู้จริงเรื่องการพิมพ์ข้อความ

ถ้าใครยังไม่เคยใช้งาน PowerPoint อาจสงสัยว่า ทำไม แค่การพิมพ์ข้อความลง PowerPoint จะมีอะไรยากเย็นหรือ จริงๆ แล้วไม่ยากครับ แต่มีเทคนิคในการพิมพ์ข้อความในหลากหลายวิธี รวมทั้งการตกแต่งข้อความด้วยเครื่องมือที่มีมาพร้อมกับ PowerPoint แล้ว แต่ละเวอร์ชั่นอาจมีเทคนิคไม่แตกต่างกันมาก และก็มีความสามารถแตกต่างกัน เวอร์ชั่นใหม่ ย่อมสามารถปรับแต่งไ้ด้ง่าย และสวยงามกว่า

ประเภทการพิมพ์ข้อความลงบน PowerPoint

คุณทราบหรือไมว่า เราไม่สามารถพิมพ์ข้อความตรงๆ ลงใน PowerPoint ได้ ไม่เหมือน Microsoft Word หรือ Microsoft Excel แต่เราจะพิมพ์ได้ต้องพิมพ์ผ่าน คำสั่ง Insert Text Box หรือพิมพ์ผ่าน Slide Layout

วิธีการพิมพ์ข้อความผ่าน Insert Text Box

text box powerpoint

text box powerpoint

 1. หลังจากเปิดสไลด์ที่ต้องการแล้ว
 2. คลิกเมนู Insert
 3. เลือก Text Box
 4. คลิกตำแหน่งสไลด์ที่ต้องการ
 5. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

คุณทราบหรือไม่ว่า ปุ่มสีเขียวด้านบน ถ้าเราเอาเม้าส์ไปคลิกและลาก จะสามารถหมุนข้อความได้ด้วย ดังนั้น ข้อความที่แสดงจึงไม่จำเป็นต้องเป็นแนวเส้นตรงเสมอไป

วิธีการพิมพ์ข้อความผ่าน Slide Layout

input text with slide layout

input text with slide layout

 1. หลังจากเปิดสไลด์ที่ต้องการแล้ว
 2. ปกติ จะพบ Layout
 3. คลิกที่ข้อความ Click to add title หรือ Click to add text

ทิปเพิ่มเติมการพิมพ์ขอ้ความบน PowerPoint

wordart powerpoint

wordart powerpoint

 • สามารถใ้ช้คำสั่ง copy และ paste ได้ปกติ
 • เราสามารถตกแต่งหรือปรับตัวอักษรให้ดูสวยงามได้ โดยการคลิกที่ข้อความ จากนั้นคลิกเมนู Format จากนั้นคลิกเลือกรูปแบบตัวอักษรที่ต้องการ (WordArt Style) หรือจะใส่กรอบก็ได้ (Shape Styles)

ทดสอบจาก Microsoft PowerPoint 2010  ของอย่างนี้จะทำได้คล่อง ก็จำเป็นต้องมีการฝึกฝนกันหน่อยนะครับ วิธีง่ายๆ ก็คือ ลองสร้างพรีเซ็นเทชั่นแบบตั้งแต่เริ่มแรกกันเลย จะได้เห็นเป็นการทบทวน และจะได้เห็นปัญหาเวลาใช้งานในแง่มุมต่างๆ