ทิปการติดตั้ง Plugins WordPress

wordpress logo

Plugins ของ WordPress คือโปรแกรมเสริมที่ทำให้ WordPress มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยปกติเราสามารถติดตั้ง Plugins ผ่านเมนู Plugins และเลือก Add New ได้ทันที (ถ้าไม่ทราบ แนะนำให้กลับไปอ่านหัวข้อ?WordPress Plugins คืออะไรก่อน?) แต่ถ้าคุณมีปัญหาไม่สามารถติดตั้งได้ เรายังมีอีกแนวหนึ่งในการติดตั้ง Plugins ที่ง่ายๆ เช่นเดียวกัน แถมยังติดตั้งพร้อมๆ กันได้มากหนึ่ง Plugins?

ปัญหาที่พบไม่สามารถติดตั้ง Plugins ได้ คือโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างให้ใส่ รหัสผ่านของ FTP แทนติดตั้งปกติ

วิธีติดตั้ง Plugins WordPress ด้วย FTP

wordpress plugins folder

วิธีที่จะแนะนำนี้ เราจำเป็นจะต้อง download Plugins ของ WordPress ที่ต้องการเข้ามาเก็บในคอมพิวเตอร์ก่อน จากนั้น ก็ใ้ห้คลายไฟล์ (Zip) ออกมา ทั้งโฟลเดอร์ย่อย และไฟล์ต่างๆ จากนั้นให้ทำดังนี้

  1. เปิดโปรแกรม FTP (แนะนำให้ใช้ FileZilla FTP)
  2. Log-in ไปยัง Server ของเรา
  3. ที่หน้าต่างด้านซ้าย คือ ข้อมูลภายในเครื่องคอมฯ ของเรา
  4. ที่หน้าต่างด้านขวา คือ ข้อมูลที่อยู่บนเว็บเซอร์เวอร์
  5. ที่หน้าต่างด้านขวา ให้คลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ wp-content/plugins
  6. จากนั้น ลากไฟล์ Plugins ที่มีแตกซิป แล้ว มาวางไว้บน โฟลเดอร์ Plugins นี้
  7. กลับไป back-end WordPress ของเรา
  8. คลิกที่เมนู Plugins จะเห็น Plugins ที่เราติดตั้งใหม่
  9. เลือก Activate

แค่นี้ เราก็สามารถติดตั้ง Plugins ได้แล้ว โดยที่เราไม่จำเป็นต้องติดตั้งผ่านเมนู Plugins แบบปกติ

ข้อดีของการ install Plugins ด้วย FTP

  • สามารถติดตั้ง Plugins ได้พร้อมกันหลายๆ Plugins

คุณทราบหรือไม่ว่า การติดตั้ง Plugins บางตัว พอติดตั้งเสร็จ ก็สามารถใช้งานได้ทันที บาง Plugins ก็จะไปอยู่ในหัวข้อ Settings บางครั้งก็ไปอยู่ที่ Widgets ทั้งนี้ ขึ้นกับการนำไปใช้ในเหตุการณ์ต่างๆ กัน