วิธีติดตั้ง Printer บน mac

print_scan mac-computer

ติดตั้ง Printer บนแมคมีวิธีไหนบ้าง

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ หรือ Printer ในปัจจุบัน สามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย LAN หรือแบบไร้สาย Wi-Fi นอกจากนี้การเชื่อมต่อยังสามารถเชื่อมต่อ Printer โดยตรงผ่านสาย USB ได้อีกด้วย หลังจากการเชื่อมต่อ เรามาดูวิธีการติดตั้ง driver ของ Printer ว่า มีวิธีการแตกต่างกันอย่างไรระหว่างการติตดั้งแบบเครือข่าย และแบบเชื่อมต่อโดยตรงผ่านสาย

การติดตั้งจะเป็นการติดตั้งและดาวน์โหลด driver printer โดยตรงจากเว็บไซต์ของ Apple ถ้ามี ก็จะสามารถติดตั้งได้ทันทีที่มีการเลือกหัวข้อการติดตั้ง printer

printers_scanner_mac

วิธีการติดตั้ง Printer บนเครือข่าย (LAN)

 1. คลิกเข้าเมนู System Preferences
 2. เลือกไอคอน Printers & Scanners
 3. เลือก Click the lock to prevent further changes  (เพื่อปลดล็อค)
 4. คลิก + เพื่อ Add Printer
 5. จะพบหน้าต่าง ให้ Downlaod & Install  (กรณี จะเป็นการดาวน์โหลด driver จากเว็บไซต์ของ Apple)
 6. รอสักครู่ โปรแกรมจะติดตั้ง และจะแสดงให้เห็นบนหน้าจอว่ามี Printer ติดตั้งเพิ่มเข้ามา

วิธีการติดตั้ง Printer แบบต่อตรง

 1. เริ่มต้นให้ต่อสายเครื่องพิมพ์ เข้ากับ mac (อาจเป็นสาย USB)
 2. จะพบหน้าต่างให้คลิกเลือก Install
 3. หน้าต่างถัดไป จะแสดงรายละเอียดให้ยืนยันการติดตั้ง (กรณีมีปัญหาจะได้ไม่ไปฟ้อง Apple)
 4. คลิก Agree
 5. รอสักครู่ ระบบจะทำการติดตั้ง driver printer
 6. จะพบชื่อ Printer แสดงให้เห็นบนหน้าจอของ Printer ติดตั้งเพิ่มเข้ามา

ทิปเพิ่มเติมเรื่อง Printer

หลังการติดตั้ง driver printer แล้ว เราสามารถทดสอบการพิมพ์ได้ (print test)  โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกเลือก Printer ที่ต้องการ
 2. จากนั้นให้คลิกเลือก Open Print Queue
 3. ที่เมนู Printer ด้านบน คลิกเลือก Print Test Page